Informácie pre investorov - dlhopisy ZSE

Západoslovenská energetika, a.s., (ďalej len ZSE) je vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou na Slovensku. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1922.

Skupina ZSE je najväčším distribútorom elektrickej energie a dodávateľom elektrickej energie a zemného plynu na Slovensku. Vyše deväťdesiat rokov na slovenskom trhu umožnilo Skupine ZSE spojiť medzinárodnú povesť skupiny E.ON vytvorením možnosti spolupráce, profesijného rozvoja a príležitostí pre našich odborníkov, ktorí pracujú na európskom trhu s energiou v rámci skupiny E.ON..

Začlenenie spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., do skupiny E.ON, s aktívami na dvoch kontinentoch, bolo výzvou a taktiež príležitosťou na rozšírenie medzinárodnej spolupráce a výmenu poznatkov na všetkých úrovniach. Skupina ZSE distribuuje elektrickú energiu a dodáva elektrickú energiu a zemný plyn so všetkými súvisiacimi službami takmer miliónu zákazníkov vo všetkých kategóriách.

V roku 2002 sa ZSE stala súčasťou nemeckej energetickej skupiny E.ON. 5. septembra 2002 predal Fond národného majetku Slovenskej republiky 49 % podiel na základnom imaní ZSE spoločnosti E.ON Group, Nemecko. 16. decembra 2003 previedol E.ON Group 9 % podiel na základnom imaní na Európsku banku pre obnovu a rozvoj (EBOR). Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia ZSE zo dňa 27. júna 2003 ZSE odpredala 1. júla 2003 časti podniku pozostávajúce z divízií výstavby, informačných technológií a strediska na opravu transformátorov a overovania elektromerov.

V súčasnosti je vlastníkom 51 % akcií ZSE Ministerstvo hospodárstva SR a vlastníkom 49 % ZSE je Skupina E.ON.

Prehľad akcionárov

ZSE sa spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami označuje ako Skupina ZSE. Skupina ZSE poskytuje služby spojené s distribúciou elektrickej energie a dodávkou elektrickej energie a plynu predovšetkým v regióne západného Slovenska.

  struktura-vlastnickych-vztahov.png