Informácie pre investorov - dlhopisy ZSE

Západoslovenská energetika, a.s., (ďalej len ZSE) je vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou na Slovensku. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1922.

Skupina ZSE je najväčším distribútorom elektrickej energie a dodávateľom elektrickej energie a zemného plynu na Slovensku. Vyše deväťdesiatpäť rokov na slovenskom trhu umožnilo Skupine ZSE spojiť medzinárodnú povesť skupiny E.ON vytvorením možnosti spolupráce, profesijného rozvoja a príležitostí pre našich odborníkov, ktorí pracujú na európskom trhu s energiou v rámci skupiny E.ON.

Začlenenie spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., do skupiny E.ON, s aktívami na dvoch kontinentoch, bolo výzvou a taktiež príležitosťou na rozšírenie medzinárodnej spolupráce a výmenu poznatkov na všetkých úrovniach. Skupina ZSE distribuuje elektrickú energiu a dodáva elektrickú energiu a zemný plyn so všetkými súvisiacimi službami takmer miliónu zákazníkov vo všetkých kategóriách. Portfólio produktov Skupiny ZSE  tvorí tiež poskytovanie komplexných energetických riešení pre zákazníkov akými sú napríklad smart-home, riešenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie alebo balíky služieb s pridanou hodnotou. 

V súčasnosti je vlastníkom 51 % akcií ZSE Ministerstvo hospodárstva SR a vlastníkom 49 % ZSE je Skupina E.ON.

Prehľad akcionárov

ZSE sa spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami označuje ako Skupina ZSE. Skupina ZSE poskytuje služby spojené s distribúciou elektrickej energie a dodávkou elektrickej energie a plynu predovšetkým v regióne západného Slovenska.

  struktura-vlastnickych-vztahov.png