Exkurzie

Exkurzie sú určené pre obmedzený počet študentov a pedagógov a konajú sa podľa lokality a preferencií zamerania.

Exkurzie sa vykonávajú na nasledovných útvaroch:

  • dispečing (Bratislava, Nitra),
  • rozvodne/transformovne (Bratislava, Križovany, Levice),
  • paroplynová elektráreň Malženice,
  • malé vodné elektrárne v Nitre.

Formou exkurzie chceme umožniť študentom spoznať bližšie jednotlivé oblasti činností v elektroenergetike a nadviazať tak na teoretické vedomosti získané počas štúdia na škole.

Exkurzie sa prevažne konajú v prvom štvrťroku školského roku v mesiacoch september – november a na jar, od marca do júna.