Štipendijný program pre študentov vysokých škôl

Štipendijný program skupiny ZSE je určený študentom vysokých a stredných škôl, ktorí chcú získať cenné profesijné skúsenosti už počas štúdia a pripraviť sa na pozíciu v silnej medzinárodnej firme.

Počas programu môžete spoznať každodenný chod a firemnú kultúru energetickej spoločnosti, overíte si svoje teoretické znalosti v praxi a získate informácie pre svoje budúce povolanie.

Koho hľadáme?

Hľadáme študentov VŠ ekonomického alebo technického zamerania, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá: 

 • výborná znalosť anglického jazyka,
 • aktívna znalosť PC,
 • analytické myslenie,
 • veľmi dobré komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • angažovanosť a proaktivita,
 • flexibilita, samostatnosť, orientácia na výsledky.

Čo ponúkame?

 • aktívne zapájanie sa do činnosti jednotlivých útvarov formou dohôd o brigádnickej práci študentov,
 • možnosť realizácie bakalárskych, diplomových prác a školských projektov,
 • atraktívne finančné podmienky štipendistu, dohoda o brigádnickej činnosti (hodinová fixná mzda)
 • progresívne mesačné štipendium (v poslednom ročníku štúdia až vo výške 230€)

Priebeh štipendijného programu:

 • úspešní uchádzači nastúpia na základe dohody o brigádnickej práci do útvarov, v ktorých sa predpokladá ich budúce uplatnenie po ukončení štúdia,
 • po troch mesiacoch a vyhodnotení spolupráce - začiatok poberania štipendia,
 • po ukončení vysokoškolského štúdia sa štipendista zaväzuje nastúpiť do pracovného pomeru v spoločnosti minimálne na dobu rovnajúcu sa obdobiu poberania štipendijného príspevku.

Ako sa prihlásiť do štipendijného programu?

Ak vás zaujal náš štipendijný program, pošlite nám, prosím, svoj životopis, motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku, sken vyplnených a podpísaných formulárov Žiadosť o poskytnutie štipendia a Hodnotenie študenta (na stiahnutie Formuláre pre štipendijný program) spolu s vyjadrením súhlasu so spracovaním údajov pre účely databázy uchádzačov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na e-mailovú adresu stipendia@zse.sk.

Po dôkladnom posúdení materiálov budú kandidáti, ktorí spĺňajú požadované kritériá, pozvaní na výberové konanie.
Bližšie informácie o programe získate na e-mailovej adrese stipendia@zse.sk.

Pozrite si video štipendijného programu: Náhľad