IMG_8898_Internet.jpg

 Trainee Program 

 

 

Cieľom Trainee programu je, aby talentovaní absolventi vysokých škôl, ktorí na základe svojho osobnostného potenciálu, zručností a požadovaných kvalít dokážu čo najefektívnejšie využiť svoje schopnosti, prešli špeciálnym programom a získali tak uplatnenie v našej spoločnosti. 

Koho hľadáme?

Hľadáme absolventov VŠ zamerania Elektroenergetika max. 1 rok po skončení štúdia, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

 • úspešne ukončené štúdium s vynikajúcimi študijnými výsledkami,
 • vysoká motivácia a predpoklad zvládať záťažové situácie,
 • praktická skúsenosť počas štúdia,
 • výborná znalosť anglického jazyka,
 • pokročilá znalosť MS Office,
 • dobré logické a koncepčné myslenie

Čo ponúkame?

 • hlavný pracovný pomer na dobu určitú 12 - 18 mesiacov na pozíciu Trainee,
 • tri až štyri pracovné rotácie na odborných útvaroch v rámci skupiny ZSE,
 • prácu na vytipovaných projektoch,
 • cielené rozvojové aktivity,
 • pri niektorých zameraniach možnosť zahraničnej stáže v rámci krajín skupiny E.ON
 • dostatok priestoru na preukázanie svojich schopností, nasmerovanie svojej profesionálnej kariéry v rámci spoločnosti a ďalšie uplatnenie v konkrétnom pracovnom zaradení.

Výber do Trainee programu

Po osobnom pohovore sú vybratí uchádzači pozvaní do užšieho výberu uchádzačov, ktoré prebieha formou Assessment Centra (AC). AC pozostáva z individuálnych a skupinových modelových situácií, prípadových štúdií a testov. Prednosťou tejto metódy výberu je možnosť posúdenia kandidátov vzhľadom na vopred stanovené kritériá hodnotenia viacerými posudzovateľmi, čím je zaručená vyššia objektivita získaných údajov.

Prihlásiť sa môžete vyplnením Dotazníka Trainee programu

Súčasťou formulára je aj príloha - motivačný list a životopis s vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

Podrobnejšie informácie poskytneme na e-mailovej adrese trainee@zse.sk.


Pozrite si video trainee programu: Náhľad