IMG_8898_Internet.jpg

 Trainee Program
 /E.ON Graduate
 Program

 

 

 

Cieľom Trainee programu je, aby talentovaní absolventi vysokých škôl, ktorí na základe svojho osobnostného potenciálu, zručností a požadovaných kvalít dokážu čo najefektívnejšie využiť svoje schopnosti, prešli špeciálnym programom a získali tak uplatnenie v našej spoločnosti. 

Aktuálne vyberáme uchádzačov na trainee pozície pre technické útvary:

- Úsek dispečerského riadenia  (pre VN, NN)

- Tím SCADA

- Tím správy energetických zariadení VVN

Koho hľadáme?

Hľadáme absolventov VŠ zamerania Elektroenergetika max. 1 rok po skončení štúdia, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

 • úspešne ukončené štúdium s vynikajúcimi študijnými výsledkami,
 • vysoká motivácia a predpoklad zvládať záťažové situácie,
 • praktická skúsenosť počas štúdia,
 • výborná znalosť anglického jazyka,
 • pokročilá znalosť MS Office,
 • dobré logické a koncepčné myslenie

Čo ponúkame?

 • hlavný pracovný pomer na dobu určitú 12 - 18 mesiacov na pozíciu Trainee,
 • tri až štyri pracovné rotácie na odborných útvaroch v rámci skupiny ZSE,
 • prácu na vytipovaných projektoch,
 • cielené rozvojové aktivity,
 • pri niektorých zameraniach možnosť zahraničnej stáže v rámci krajín skupiny E.ON
 • dostatok priestoru na preukázanie svojich schopností, nasmerovanie svojej profesionálnej kariéry v rámci spoločnosti a ďalšie uplatnenie v konkrétnom pracovnom zaradení.

Výber do Trainee programu

Po osobnom pohovore sú vybratí uchádzači pozvaní do užšieho výberu uchádzačov, ktoré prebieha formou Assessment Centra (AC). AC pozostáva z individuálnych a skupinových modelových situácií, prípadových štúdií a testov. Prednosťou tejto metódy výberu je možnosť posúdenia kandidátov vzhľadom na vopred stanovené kritériá hodnotenia viacerými posudzovateľmi, čím je zaručená vyššia objektivita získaných údajov.

Výber uchádzačov do Trainee programu bude prebiehať v mesiacoch máj - jún 2017. Prihlásiť sa môžete vyplnením Dotazníka Trainee programu. Nástup do programu bude v období júl - september.

Súčasťou formulára je aj príloha - motivačný list a životopis s vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

Podrobnejšie informácie poskytneme na e-mailovej adrese trainee@zse.sk.


Pozrite si video trainee programu: Náhľad