Voľné pracovné miesta

Skupina ZSE ponúka záujemcom o prácu stať sa súčasťou zásadnej premeny energetického odvetvia v poprednej energetickej spoločnosti Európy. Koncern E.ON, do ktorého skupiny ZSE patrí, otvára priestor pre sebarealizáciu, možnosť odborného rastu, rozvojové programy pre talentovaných zamestnancov a pracovné rotácie zamestnancov v rámci krajín skupiny E.ON.

Ponúkame pracovné príležitosti pre tých, ktorí majú záujem získať nové profesionálne skúsenosti v rezorte energetiky a ktorí chcú rozvíjať svoje odborné skúsenosti a osobné zručnosti.

Od uchádzačov čakávame vysoké pracovné nasadenie, zmysel pre tímovú prácu, ale aj samostatnosť a záujem o vlastný osobný rozvoj.

V súčasnosti ponúkame záujemcom tieto pracovné pozície: