Predstavenstvo

 Jochen Kley Peter Adamec Juraj Krajcár
Jochen Kley
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Peter Adamec, PhD.
podpredseda predstavenstva


Mgr. Juraj Krajcár

člen predstavenstva   
Ing. Marian Rusko
   Pavol Vyskupič  
Ing. Marian Rusko
člen predstavenstva
Ing. Pavol Viskupič
člen predstavenstva
 

 

Dozorná rada

Ing. Eva Milučká
predsedníčka dozornej rady ZSE

Markus Kaune
podpredseda dozornej rady

Ing. Lucia Veselská
členka dozornej rady ZSE

Ing. Erna Dohnáliková 
členka dozornej rady ZSE

Ing. Ján Rusnák
člen dozornej rady ZSE

Mgr. Tomáš Galbavý
člen dozornej rady ZSE

Silvia Šmátralová
členka dozornej rady

Ing. Martin Mislovič
člen dozornej rady

Ing. Juraj Nyulassy
člen dozornej rady