Zodpovedné podnikanie


Čo pre nás znamená zodpovedné podnikanie

Skupina ZSE patrí na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania a jeho princípy sú súčasťou našich každodenných rozhodnutí. Chceme zabezpečiť, aby z procesov a výsledkov podnikania mal prospech široký okruh ľudí. Zodpovedné podnikanie má priamy vplyv na lojalitu a spokojnosť zamestnancov. Zahŕňa konanie Spoločnosti nielen v oblasti energetiky, ale aj voči miestnym komunitám a prostrediu. Považujeme za veľmi dôležité podnecovať ľudí k aktivite a prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život.