Dlhopisy

Nesplatené dlhopisy

Dňa 14. októbra 2013 umiestnila spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. dlhopisy na Írskej burze cenných papierov; dlhopisy boli emitované v dvoch tranžiach, každá v hodnote 315 mil. EUR.

Tranža so splatnosťou 5 rokov s ročným kupónom 2,875 % bola splatená 14. októbra 2018. Tranža so splatnosťou 10 rokov s ročným kupónom 4,000 % je splatná 14. októbra 2023.

Dňa 2. marca 2018 umiestnila spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., dlhopisy na Írskej burze cenných papierov v hodnote 315 mil. EUR. Splatnosť  dlhopisov je 10 rokov s dňom splatnosti 2. marca 2028. Ročná úroková sadzbou kupónu je 1,750 %. Výsledok z tejto emisie bol použitý na refinancovanie splatného dlhopisu v októbri 2018.

zse

Emitent Západoslovenská energetika, a.s.
Mena EUR
Objem v mil. 315
Doba splatnosti 10 rokov
Dátum emisie 14.10.2013
Dátum splatnosti 14.10.2023
Kupón 4.000 %
Umiestnenie Irish SE
Číslo ISIN XS0979598462
Základný prospekt Prospectus

ZSE

Emitent Západoslovenská energetika, a.s.
Mena EUR
Objem v mil. 315
Doba splatnosti 10 rokov
Dátum emisie 2.3.2018
Dátum splatnosti 2.3.2028
Kupón 1.750%
Umiestnenie Irish SE
Číslo ISIN XS1782806357
Základný prospekt Prospectus
Term Sheet