Dlhopisy - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeDlhopisy

Nesplatené dlhopisy

Dňa 14. októbra 2013 umiestnila spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., dlhopisy na Írskej burze cenných papierov. Dlhopisy boli emitované v dvoch tranžiach, každá v hodnote 315 mil. EUR.
 
Tranža so splatnosťou 5 rokov s ročným kupónom 2,875 % bola splatená 14. októbra 2018.
 
Tranža so splatnosťou 10 rokov s ročným kupónom 4,000 % bola splatená 17. apríla 2023 predčasne z dôvodu zmeny daňovej legislatívy.
 
Dňa 2. marca 2018 umiestnila spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., dlhopisy na Írskej burze cenných papierov v hodnote 315 mil. EUR. Splatnosť dlhopisov je 10 rokov s dňom splatnosti 2. marca 2028. Ročná úroková sadzbou kupónu je 1,750 %. Výsledok z tejto emisie bol použitý na refinancovanie splatného dlhopisu v októbri 2018.
 
Refinancovanie tranže splatenej 17. apríla 2023  bolo zabezpečené prostredníctvom bankových úverov vo výške 315 mil. EUR s 3 ročnou splatnosťou.

ZSE

Emitent Západoslovenská energetika, a.s.
Mena EUR
Objem v mil. 315
Doba splatnosti 10 rokov
Dátum emisie 2.3.2018
Dátum splatnosti 2.3.2028
Kupón 1.750%
Umiestnenie Irish SE
Číslo ISIN XS1782806357
Základný prospekt Prospectus
Term Sheet