Východoslovenská distribučná, a.s. - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Východoslovenská distribučná, a.s.

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) je energetická spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je distribúcia elektriny vlastnou distribučnou sústavou až ku konečnému spotrebiteľovi. Na území východného Slovenska vlastní distribučnú sústavu s dĺžkou takmer 22 600 kilometrov. Elektrinou zásobuje viac ako 600 000 odberných miest.

VSD vznikla v novembri 2005 a svoju činnosť začala 1. júla 2007, keď došlo k odčleneniu od vtedajšej spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. (VSE). Spoločnosť patrila do skupiny VSE Holding a to až do 23. novembra 2023 a vlastníkom jej 100 % akcií bola spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s.

Dňa 24. novembra 2023 sa VSD stala súčasťou skupiny ZSE, pričom vlastníkom akcií VSD je spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s.

www.vsds.sk

Kontaktné údaje

Informácie:

IČO: 36 599 361
IČ DPH: SK2022082997

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 1411/V

Sídlo:

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice

Telefón:

0850 123 312

E-mail:

info@vsdas.sk