Regulované informácie - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeRegulované informácie

Účtovné závierky

Názov dokumentu Dátum Stiahnuť
Konsolidovaná účtovná závierka 2019 Stiahnuť
Konsolidovaná účtovná závierka 2018 Stiahnuť
Konsolidovaná účtovná závierka 31. 12. 2017 a 2016 Stiahnuť
Účtovná závierka ZSE 2015 - individuálna časť Stiahnuť
Účtovná závierka ZSE 2015 - konsolidovaná časť Stiahnuť

Výročné správy

Aktuálne výročné správy a archív výročných správ nájdete na tejto stránke.

Stanovy

Názov dokumentu Dátum Stiahnuť
Úplné znenie Stanov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. 12. 8. 2016 Stiahnuť
Úplné znenie Stanov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. 14. 11. 2015 Stiahnuť
Návrh zmien Stanov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. 11. 11. 2015 Stiahnuť
Návrhy zmien Stanov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. 12. 11. 2014 Stiahnuť
Úplné znenie Stanov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. 30. 5. 2014 Stiahnuť

Zrážková daň

Názov dokumentuStiahnuť
Vyhlásenie konečného príjemcu príjmu pre daňové účely (Formulár) ISIN XS1782806357 (splatnosť v marci 2028) Stiahnuť
Vyhlásenie konečného príjemcu príjmu pre daňové účely (Formulár) ISIN XS0979598462 (splatnosť v októbri 2023) Stiahnuť
Oznámenie pre majiteľov dlhopisov v súvislosti so zmenou slovenského režimu zdaňovania Stiahnuť

Vykúpenie dlhopisov splatných v októbri 2023 z daňových dôvodov

Názov dokumentuStiahnuť
Oznámenie o vykúpení dlhopisov splatných v októbri 2023 z daňových dôvodov Stiahnuť