ESG politiky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeESG politiky

Skupina ZSE sa zaviazala k udržateľnej energetickej budúcnosti. Snahy vkladáme do čistejšej energie a inteligentnejšej spotreby, ktoré zároveň sprístupňujeme všetkým našim zákazníkom.

Globálna klíma sa rýchlo mení v dôsledku emisií skleníkových plynov. Produkcia energie všetkých druhov predstavuje viac ako 70 % celkových emisií. ZSE preto systematicky investuje do energetickej transformácie s dôrazom na jej dekarbonizáciu. Tento prechod sa nemôže uskutočniť bez našich zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov. Zaviazali sme sa podporovať ich talent a jedinečnosť, vďaka ktorým je naša spoločnosť rôznorodé miesto plné inovatívnych nápadov.

Udržiavame zavedené správne procesy riadenia a staviame na etických princípoch každodenného obchodného správania. Nižšie nájdete hlavné zásady, procesy a záväzky súvisiace s naším prístupom k udržateľnosti.

Dokument Stiahnuť
ESG stratégia   Stiahnuť
Etický kódex skupiny ZSE Stiahnuť
Kódex správania dodávateľov Stiahnuť
Desať princípov iniciatívy UN Global Compact Stiahnuť
Systém integrovaného manažérstva (SIM) Otvoriť
Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia ZSE Stiahnuť
Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia ZSD Stiahnuť
Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia ZSEE Stiahnuť
Program ochrany ľudských práv skupiny ZSE Stiahnuť
Vyhlásenie k rôznorodosti a inklúzii v skupine ZSE Stiahnuť
Programy zapájania komunít Stiahnuť
Programy komunitného rozvoja Stiahnuť
Vyhlásenie ku klimatickej odolnosti Stiahnuť
Zapracovanie aspektov zeleného obstarania do jednotlivých zákaziek Stiahnuť
Skupina ZSE sa zaviazala k udržateľnej energetickej budúcnosti