ZSE Elektrárne, s.r.o. - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


ZSE Elektrárne, s.r.o.

Spoločnosť ZSE Elektrárne, s.r.o., je prevádzkovateľom paroplynovej elektrárne pri obci Malženice na západnom Slovensku, ktorá je v súčasnosti najväčšou paroplynovou elektrárňou na Slovensku. Technické riešenie spočíva v spoločnom hriadeli, ktorý spája plynovú turbínu s výkonom 284 MW a parnú turbínu s výkonom 152 MW, pričom spolu dosahujú výkon 430 MW, ktorý je porovnateľný s výkonom jedného bloku atómovej elektrárne.

Elektráreň bola uvedená do prevádzky v roku 2010, v roku 2013 bola z dôvodu nepriaznivých podmienok na energetických trhoch odstavená. Od augusta roku 2018 je malženická paroplynová elektráreň v 100 % vlastníctve spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. a zároveň sa vrátila späť do prevádzky. Aktuálny celoeurópsky trend ekologizácie výroby elektrickej energie dáva elektrárni predpoklad na udržateľnú ekonomickú prevádzku aj výhľadovo. Technická dostupnosť elektrárne je v zmysle ACER požiadaviek reportovaná na certifikovanej platforme REMITOR.

Elektráreň spaľuje zemný plyn a s priemernou účinnosťou 52,3 % patrí medzi najmodernejšie  zdroje v SR. Z pohľadu nízkeho emisného faktoru CO2 patrí medzi najekologickejšie zdroje spomedzi konvenčných tepelných elektrární. Elektráreň vyrába a dodáva elektrinu do elektrizačnej sústavy SR cez napojenie do elektrickej rozvodne v Križovanoch a poskytuje podporné služby pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s. Táto lokalita je strategický  tranzitný a distribučný uzol na Slovensku, odkiaľ sa elektráreň dokáže podieľať na obnove elektrickej siete (štart z tmy) vďaka svojej energetickej sebestačnosti z dieselových agregátov umiestnených priamo v areáli. Vzhľadom na svoje technické parametre a regulačné schopnosti zaujíma paroplynová elektráreň Malženice významné miesto medzi výrobcami elektrickej energie na Slovensku.

www.elektraren-malzenice.sk

Kontaktné údaje

Informácie:

IČO: 36239593
IČ DPH: SK2021542259

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 12311/T

Sídlo:

ZSE Elektrárne, s.r.o.
SPP Kompresorová stanica 3
919 33 Trakovice

Telefón:

+421 33 3235101

E-mail:

info@ppc-malzenice.sk