Predstavenstvo

Markus Kaune
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ľuboš Majdán
podpredseda predstavenstva
Mgr. Juraj Krajcár
člen predstavenstva
Marian Rusko
člen predstavenstva
Ing. Pavol Viskupič
člen predstavenstva

Dozorná rada

Mgr. Tomáš Galbavý

predseda dozornej rady

Johan Magnus Mörnstam

podpredseda dozornej rady

Mgr. Lenka Jakubčová

členka dozornej rady

Mgr. Daniel Kravec

člen dozornej rady

Mgr. Tomáš Popovič

člen dozornej rady

Ing. Eva Milučká

členka dozornej rady

Silvia Šmátralová

členka dozornej rady

Ing. Martin Mislovič

člen dozornej rady

Ing. Juraj Nyulassy

člen dozornej rady