Predstavenstvo

Jochen Kley
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Peter Adamec, PhD.
podpredseda predstavenstva
Mgr. Juraj Krajcár
člen predstavenstva
Ing. Marian Rusko
člen predstavenstva
Ing. Pavol Viskupič
člen predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Eva Milučká

predsedníčka dozornej rady ZSE

Markus Kaune

podpredseda dozornej rady

Ing. Lucia Veselská

členka dozornej rady ZSE

Ing. Erna Dohnáliková

členka dozornej rady ZSE

Ing. Ján Rusnák

člen dozornej rady ZSE

Mgr. Tomáš Galbavý

člen dozornej rady ZSE

Silvia Šmátralová

členka dozornej rady

Ing. Martin Mislovič

člen dozornej rady

Ing. Juraj Nyulassy

člen dozornej rady