Podpora biodiverzity - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Podpora biodiverzity

Vďaka rozmanitosti života na Zemi máme k dispozícii čistý vzduch, pitnú vodu, úrodnú pôdu, opeľovanie rastlín a všetky funkcie, ktoré nám príroda poskytuje a považujeme ich za samozrejmé. Aj my v ZSE chceme prispieť k zachovaniu biodiverzity, preto realizujeme aktivity na jej podporu.

V rámci projektu Ecological Corridor Management (ECM) udržiavame porasty v okolí elektrických zariadení tak, aby sme podporili zachovanie pôvodných druhov a eliminovali šírenie inváznych druhov. Cieľom je vytvoriť biokoridory, ktoré prinavrátia oblastiam pod vedeniami pôvodný prírodný charakter a vytvoria nové možnosti pre migráciu a život organizmov.

V areáloch našich elektrických staníc vytvárame kvitnúce lúky pre opeľovače. Na vhodných miestach, kde takáto úprava neohrozí bezpečný chod elektrickej sústavy, prispievame vďaka dlhšiemu intervalu medzi koseniami k podpore biologickej rozmanitosti kvitnúcich druhov rastlín. Zároveň tým podporujeme aj množstvo a rozmanitosť opeľovačov (nie len včely). Kvitnúca lúka tiež lepšie zadržiava vodu, prach a zlepšuje mikroklímu.

Zelené projekty ZSD

Podpora biodiverzity

Ďalej na Odpadové hospodárstvo