Dodavatelia - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Dodávatelia

Naše podnikanie sa zakladá na dôvere. Spôsob, akým podnikáme, určujú naše zásady a hodnoty, ktoré odzrkadľujú vysoký stupeň spoločensky zodpovedného podnikania.

Ten sme si stanovili nielen pre seba, ale očakávame ho aj od našich obchodných partnerov, dodávateľov a ich subdodávateľov. Spoločnosti skupiny ZSE uznávajú Desať zásad Globálnej výzvy OSN (UN Global Compact). Tieto základné zásady v oblasti ľudských práv, pracovných štandardov, životného prostredia a protikorupčného konania aktívne podporujeme tým, že pri výkone podnikateľskej činnosti uplatňujeme príslušné etické a morálne obchodné štandardy. Podrobné informácie o vzťahu medzi spoločnosťami skupiny ZSE a našimi partnermi sú zakotvené v Kódexe správania dodávateľov.

Zároveň sme s cieľom zabezpečenia štandardov zodpovedného podnikania, ako aj dodržiavania zákonov a pravidiel, ktoré sú pre nás prioritou, zriadili komunikačné kanály na oznamovanie podozrení z nezákonného alebo neetického správania sa.

Oznamovanie nekalých praktík v Skupine ZSE

Dodávatelia

Ďalej na Vzdelávanie