Energotel, a. s. - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Energotel, a. s.

Energotel, a.s., pôsobí na slovenskom trhu ako telekomunikačný operátor od roku 2000. Svoje služby poskytuje v rámci telekomunikačnej infraštruktúry slovenskej energetiky. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je poskytovanie telekomunikačných služieb – prenájom telekomunikačných okruhov, poskytovanie internetu, poskytovanie outsourcingových služieb a údržba telekomunikačných aktív energetických podnikov. Portfólio služieb, ako aj technické a personálne zázemie spoločnosti, umožňuje každej skupine telekomunikačných operátorov poskytnúť optimálny pomer medzi požadovanou kvalitou služieb a cenou. Samozrejmosťou je možnosť individuálneho nastavenia podmienok úrovne poskytovania služby (SLA).

Na základnom kapitále spoločnosti Energotel sa Západoslovenská energetika podieľa 20 %.

www.energotel.sk

Kontaktné údaje

Informácie:

IČO: 35785217
IČ DPH: SK2020256315

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2404/B

Sídlo:

Energotel, a. s.
Miletičova 7
821 08 Bratislava

Telefón:

+421-(0)2-573 85 511
Fax: +421-(0)2-573 85 500

E-mail:

energotel@energotel.sk