Energotel, a. s.

Energotel, a.s., pôsobí na slovenskom trhu ako telekomunikačný operátor od roku 2000. Svoje služby poskytuje v rámci telekomunikačnej infraštruktúry slovenskej energetiky. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je poskytovanie telekomunikačných služieb – prenájom telekomunikačných okruhov, poskytovanie internetu, poskytovanie outsourcingových služieb a údržba telekomunikačných aktív energetických podnikov. Portfólio služieb, ako aj technické a personálne zázemie spoločnosti, umožňuje každej skupine telekomunikačných operátorov poskytnúť optimálny pomer medzi požadovanou kvalitou služieb a cenou. Samozrejmosťou je možnosť individuálneho nastavenia podmienok úrovne poskytovania služby (SLA).

Na základnom kapitále spoločnosti Energotel sa Západoslovenská energetika podieľa 20 %.

www.energotel.sk

Kontaktné údaje

Informácie:

IČO: 35785217
IČ DPH: SK2020256315

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2404/B

Sídlo:

Energotel, a. s.
Miletičova 7
821 08 Bratislava

Telefón:

+421-(0)2-573 85 511
Fax: +421-(0)2-573 85 500

E-mail:

energotel@energotel.sk