Vzdelávanie a rozvoj - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeVzdelávanie a rozvoj

Prostredníctvom našich vzdelávacích a rozvojových aktivít poskytujeme zamestnancom požadované odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon práce na ich pozícii. Konkrétne aktivity vyplývajú zo strategických cieľov spoločnosti a z individuálnych hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami.

Odbornosť a profesionalita

Odborné vzdelávanie

 • Povinné periodické školenia vyplývajúce z platnej legislatívy
 • Semináre
 • Konferencie a kongresy
 • Interné vzdelávacie aktivity

Rozvoj hard skills

 • PC zručnosti
 • Jazykové vzdelávanie 

Osobnosť a vodcovstvo
 • Školenia
 • Workshopy
 • Facilitácie
 • Koučing
 • Pracovná diagnostika

Zdravie a vzťahy

Duševné zdravie a vzťahy
 • Tímbuildingy
 • Koalícia zamestnávateľov za duševné zdravie
 • Týždeň duševného zdravia
 • Dni zdravia
 • Poradňa pre zamestnancov

Talentové programy

Talentové programy

Grow Hub

 • Cieľová skupina: zamestnanci (nemanažéri) s manažérskym potenciálom
 • Trvanie programu: 2 roky
 • Cieľ programu: rozvoj manažérskych zručností, networking, organizačné povedomie

Expert Lab

 • Cieľová skupina: zamestnanci (nemanažéri) s inovačným potenciálom
 • Trvanie programu: 2 roky
 • Cieľ programu: rozvoj zručností projektového manažmentu, argumentácie, presviedčania, odbornosti v pracovnej oblasti účastníka

Programy nástupníctva

Programy nástupníctva

Rozvojové programy pre zamestnancov, ktorí sa pripravujú na kariérny postup smerom k vedúcej pozícii.

Do programu sú zaradení všetci zamestnanci, ktorí majú plánovaný nástup do vedúcej pozície alebo nastúpili na pozíciu v predchádzajúcom roku.

Programy sú rozdelené podľa cieľovej riadiacej úrovne:

 • Akadémia Koordinátora
 • Akadémia Tímlídra