Výročné správy - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeVýročné správy a účtovné závierky

ZSE Výročná správa 2022 a konsolidovaná a individuálna účtovná závierka ZSE za rok 2022

Stiahnuť

Archív výročných správ

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2021

DokumentStiahnuť
Výročná správa 2021 a konsolidovaná a individuálna účtovná závierka ZSE za rok 2021 Stiahnuť

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2020

DokumentStiahnuť
Výročná správa 2020 spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., za rok 2020 Stiahnuť
Výročná správa 2020 a Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka Skupiny ZSE za rok 2020 Stiahnuť

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2019

DokumentStiahnuť
Konsolidovaná účtovná závierka a Správa nezávislého audítora za rok 2019 Stiahnuť
Výročná správa 2019 a Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., za rok 2019 Stiahnuť
Individuálna účtovná závierka 2019 Stiahnuť

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2018

Dokument Stiahnuť
Výročná správa 2018 a Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2018 Stiahnuť
Účtovná závierka - individuálna časť Stiahnuť
Účtovná závierka - konsolidovaná časť Stiahnuť

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2017

Dokument Stiahnuť
Výročná správa 2017 a Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2017 Stiahnuť
Účtovná závierka - individuálna časť Stiahnuť
Účtovná závierka - konsolidovaná časť Stiahnuť

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2016

Dokument Stiahnuť
Výročná správa 2016 a Konsolidovaná učtovná závierka – 31. December 2016 a 2015 Stiahnuť
Účtovná závierka - individuálna časť  Stiahnuť
Účtovná závierka - konsolidovaná časť Stiahnuť

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2015

Dokument Stiahnuť
Výročná správa Stiahnuť
Účtovná závierka - individuálna časť  Stiahnuť
Účtovná závierka - konsolidovaná časť Stiahnuť

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2014

Dokument Stiahnuť
Výročná správa - individuálna časť Stiahnuť
Výročná správa - konsolidovaná časť Stiahnuť
Účtovná závierka - individuálna časť  Stiahnuť
Účtovná závierka - konsolidovaná časť Stiahnuť

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2013

Dokument Stiahnuť
Výročná správa - individuálna časť Stiahnuť
Výročná správa - konsolidovaná časť Stiahnuť
Účtovná závierka - individuálna časť  Stiahnuť
Účtovná závierka - konsolidovaná časť Stiahnuť

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2012

Dokument Stiahnuť
Výročná správa - individuálna časť Stiahnuť
Výročná správa - konsolidovaná časť Stiahnuť
Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2012 a k 31. decembru 2011* Stiahnuť

* znovuvydaná konsolidovaná účtovná závierka schválená na publikovanie v anglickom jazyku zo dňa 17. septembra 2013

Výročná správa spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2011

Dokument Stiahnuť
Výročná správa - individuálna časť Stiahnuť
Výročná správa - konsolidovaná časť Stiahnuť

Staršie výročné správy spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s.

Dokument Otvoriť/Stiahnuť
Ročná správa 2010 Otvoriť
Ročná správa 2009 Otvoriť
Ročná správa 2008 Otvoriť
Ročná správa 2007 Otvoriť
Ročná správa 2006 Otvoriť
Ročná správa 2005 Otvoriť
Výročná správa 2004 Stiahnuť
Výročná správa 2003 Stiahnuť
Výročná správa 2002 Stiahnuť
Výročná správa 2001 Stiahnuť
Výročná správa 2000 Stiahnuť
Výročná správa 1999 Stiahnuť
Výročná správa 1998 Stiahnuť
Výročná správa 1997 Stiahnuť