Výročné správy a účtovné závierky

Výročná správa 2017 a Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2017

Stiahnuť

Archív výročných správ

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2016

Dokument Stiahnuť
Výročná správa 2016 a Konsolidovaná učtovná závierka – 31. December 2016 a 2015 Stiahnuť
Účtovná závierka - individuálna časť  Stiahnuť
Účtovná závierka - konsolidovaná časť Stiahnuť

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2015

Dokument Stiahnuť
Výročná správa Stiahnuť
Účtovná závierka - individuálna časť  Stiahnuť
Účtovná závierka - konsolidovaná časť Stiahnuť

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2014

Dokument Stiahnuť
Výročná správa - individuálna časť Stiahnuť
Výročná správa - konsolidovaná časť Stiahnuť
Účtovná závierka - individuálna časť  Stiahnuť
Účtovná závierka - konsolidovaná časť Stiahnuť

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2013

Dokument Stiahnuť
Výročná správa - individuálna časť Stiahnuť
Výročná správa - konsolidovaná časť Stiahnuť
Účtovná závierka - individuálna časť  Stiahnuť
Účtovná závierka - konsolidovaná časť Stiahnuť

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2012

Dokument Stiahnuť
Výročná správa - individuálna časť Stiahnuť
Výročná správa - konsolidovaná časť Stiahnuť
Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2012 a k 31. decembru 2011* Stiahnuť

* znovuvydaná konsolidovaná účtovná závierka schválená na publikovanie v anglickom jazyku zo dňa 17. septembra 2013

Výročná správa spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., za rok 2011

Dokument Stiahnuť
Výročná správa - individuálna časť Stiahnuť
Výročná správa - konsolidovaná časť Stiahnuť

Staršie výročné správy spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s.

Dokument Otvoriť/Stiahnuť
Ročná správa 2010 Otvoriť
Ročná správa 2009 Otvoriť
Ročná správa 2008 Otvoriť
Ročná správa 2007 Otvoriť
Ročná správa 2006 Otvoriť
Ročná správa 2005 Otvoriť
Výročná správa 2004 Stiahnuť
Výročná správa 2003 Stiahnuť
Výročná správa 2002 Stiahnuť
Výročná správa 2001 Stiahnuť
Výročná správa 2000 Stiahnuť
Výročná správa 1999 Stiahnuť
Výročná správa 1998 Stiahnuť
Výročná správa 1997 Stiahnuť