Ochrana vtáctva - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Ochrana vtáctva

Objekty a vedenia distribučnej sústavy predstavujú veľké riziko pre vtáky migrujúce alebo žijúce v ich blízkosti. Na riešení tohto problému systematicky spolupracujeme s ochranármi už viac ako 20 rokov. Našim dlhodobým partnerom je organizácia Ochrana dravcov na Slovensku, ktorá sa venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov v prírode na celom území Slovenska.

Spolupráca spočíva v ochrane vtáctva pred zásahom elektrickým prúdom a nárazmi do elektrických vedení prostredníctvom inštalácie ekochráničiek proti dosadaniu vtákov na podperné body a inštalácie odkloňovačov letu pre zviditeľnenie elektrických vedení.

Projekt inštalácie odkloňovačov letu na elektrických vedeniach v roku 2021 získal hlavnú cenu celoeurópskej súťaže LIFE Awards 2021 v kategórii Ochrana prírody.

Ďalšími aktivitami sú inštalácia búdok na stožiare vysokého napätia, vrátane tých pre stredné a veľké druhy vtákov, ktoré pomáhajú poľnohospodárom pri ochrane úrody pred hrabošom poľným a krúžkovanie bocianov a dravcov, ktoré ako prvá distribučná spoločnosť elektriny na Slovensku zabezpečujeme vo vlastnej réžii.

Súčasťou našej snahy je tiež expresné jednanie v prípade naliehavých situácií, kedy je napríklad potrebné ošetriť nebezpečné uhniezdenie, ktoré by mohlo mať tragické následky. V takýchto prípadoch realizujeme prekládky bocianích hniezd, ktoré môžu na stĺpoch elektrického vedenia spôsobovať prerušenia distribúcie elektrickej energie, ale tiež zranenia samotných bocianov.

Dravce.sk

Zelené projekty ZSD

Ochrana vtáctva

Ďalej na Podpora biodiverzity