Zelené nápady - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Zelené nápady

Ochrana životného prostredia je pre nás v skupine ZSE jednou z najdôležitejších oblastí zodpovedného podnikania. Jej akútnosť dnes zvyšuje klimatická kríza, globálne otepľovanie, ako aj problémy s nakladaním a likvidáciou odpadov.

Podpore širšieho environmentálneho povedomia či poradenstvu v oblasti šetrenia energií sa venujeme dlhodobo aj prostredníctvom Facebooku a Instagramu skupiny ZSE a portálu setri.sk. Postupne sme tieto aktivity rozšírili o spoluprácu s inšpiratívnymi osobnosťami, ktoré sú aktívne práve v oblasti ochrany životného prostredia a dlhodobej udržateľnosti. Tak vznikol projekt Zelené nápady ZSE, ktorý má za cieľ šíriť povedomie o environmentálnych témach. Ťažiskom projektu sú videorozhovory a podcasty na témy ochrany životného prostredia.

Ak vám záleží na životnom štýle šetrnom k prírode, nechajte sa inšpirovať a sledujte naše kanály plné zelených nápadov.

Zelené nápady ZSE

Facebook ZSE

Instagram ZSE

Zelené nápady

Ďalej na Udržateľnosť