Kontakt pre investorov

Juraj Bayer

riaditeľ divízie financií

Západoslovenská energetika, a. s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Telefón: +421-(0)2-50 61 21 56
Email: investor@zse.sk