Kontakt pre investorov

Štefan Stanek

riaditeľ divízie financií

Západoslovenská energetika, a. s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Telefón: +421-(0)2-50 61 25 65
Email: investor@zse.sk

Štefan Stanek