Pre absolventov

Chceme ti umožniť čo najefektívnejšie využiť svoje schopnosti, prejsť špeciálnym rozvojovým programom a získať tak výborné uplatnenie v našej spoločnosti.

Hľadáme

 • absolventov VŠ max. 1 rok po skončení štúdia,
 • s vysokou motiváciou a predpokladom zvládať záťažové situácie,
 • s praktickými skúsenosťami získanými počas štúdia,
 • výbornou znalosťou anglického jazyka,
 • dobrým logickým a koncepčným myslením.

Ponúkame

 • hlavný pracovný pomer na dobu určitú 12 - 18 mesiacov na pozíciu Trainee,
 • tri až štyri pracovné rotácie na odborných útvaroch v rámci skupiny ZSE,
 • prácu na vytipovaných projektoch,
 • cielené rozvojové aktivity,
 • možnosť zahraničnej stáže v rámci krajín, v ktorých pôsobí skupina E.ON.

Výber do Trainee programu

 1. Vyplň prihlasovací formulár a čakaj na odozvu,
 2. Príď na osobný pohovor,
 3. Absolvuj výberové Assessment Centrum.

Prihláška

Trainee program

Hľadáme

 • absolventov VŠ a SŠE max. 1 rok po skončení štúdia,
 • s vyhláškou §21 alebo §22,
 • s vysokou motiváciou a predpokladom zvládať záťažové situácie.

Ponúkame

 • Pozíciu Elektrotechnik a Elektrotechnik junior v hlavnom pracovnom pomere,
 • 4 pracovné rotácie na útvaroch: Prevádzky sietí VN, NN, Služieb pre elektrické stanice, Elektromerovom servise a Správe zariadení VN,NN počas 12 – 24 mesiacov,
 • možnosť získať vyhlášku §22 - §23 a ďalšie spôsobilosti,
 • odborný rozvoj a teambuildingy.

Termín nástupu do programu: dohodou/priebežne

Prihláška

Technici