Udržateľnosť - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Klimatická kríza predstavuje jednu z najväčších hrozieb našej generácie a jej vplyvy neúmerne zaťažujú najzraniteľnejšie skupiny. Ako energetická firma disponujeme potenciálom, ktorý dokážeme využiť na prechod k bez emisným riešeniam, prispieť k cieľom Parížskej dohody a Európskej zelenej dohody, rozvíjať či obnoviť ekosystémy a vytvoriť inkluzívnu spoločnosť. Aj preto chceme zákazníkom ponúknuť riešenia, ktoré pozitívne vplývajú na každú oblasť udržateľného rozvoja.

  • Ako prvý veľký dodávateľ elektriny na Slovensku sme umožnili slovenským domácnostiam, aby ich spotreba bola vo forme záruk pôvodu krytá elektrinou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov energie.
  • Zvyšujeme dostupnosť zariadení pre vlastnú ekologickú výrobu elektriny (fotovoltika, solárne panely) širokej skupine spotrebiteľov.
  • Na našich pracoviskách krok po kroku realizujeme program pre znižovanie spotreby, odpadu a ďalších environmentálnych záťaží.
  • Dlhodobo spolupracujeme na projektoch spoločenskej zodpovednosti v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálneho vzdelávania.

Podrobné informácie o našich aktivitách v oblasti udržateľnosti nájdete v Reporte udržateľnosti.

Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE