Rating

Rating agentúry Standard & Poor's

Agentúra Standard & Poor's potvrdila korporátny rating spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. na úrovni A- so stabilným výhľadom dňa 14. marca 2018.

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. podlieha hodnoteniu ratingovej agentúry Standard & Poor's od roku 2013 kedy jej bol udelený rating na úrovni BBB+ so stabilným výhľadom. V roku 2015 bol korporátny rating zvýšený na úroveň A- so stabilným výhľadom.

Názov dokumentu Dátum Stiahnuť
Standard & Poor´s Rating Report 14. 03. 2018 Stiahnuť
Standard & Poor´s Rating Report 27. 09. 2017 Stiahnuť
Standard & Poor´s Rating Report 18. 10. 2016 Stiahnuť
Standard & Poor´s Rating Report 21. 9. 2015 Stiahnuť
Standard & Poor´s Rating Report 4. 8. 2015 Stiahnuť
Standard & Poor´s Rating Report 13. 10. 2014 Stiahnuť
Standard & Poor´s Rating Report 7. 8. 2014 Stiahnuť
Standard & Poor´s Rating Report 25. 8. 2013 Stiahnuť

Aktuálny rating

A-

(stabilný výhľad)

S&P Global ratings

Primary Credit Analyst: 

Renata Gottliebova
London +44 20 7176 1257 
renata.gottliebova
@standardandpoors.com

Secondary Contact: 

Alf Stenqvist
Stockholm +46-8-440-5925 
alf.stenqvist@spglobal.com