Informácie pre dodávateľov

Portál pre dodávateľov

Vstup

Portál pre dodávateľov obsahuje:

  • zobrazenie objednávok
  • zobrazenie faktúr
  • zobrazenie výberových konaní
  • zobrazenie zmlúv
  • spracovanie avíz
  • prihlásenie sa do kvalifikačných systémov
  • prihlásenie sa na školenia BOZP
  • správu kontaktných údajov a kategórií
  • komunikáciu
  • verejnú zónu

Eranet

Vstup

Eranet použite na účasť vo výberových konaniach.