Dodávatelia - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Informácie pre dodávateľov

Portál pre dodávateľov

Vstup

Portál pre dodávateľov obsahuje:

  • zobrazenie objednávok
  • zobrazenie faktúr
  • zobrazenie výberových konaní
  • zobrazenie zmlúv
  • spracovanie avíz
  • prihlásenie sa do kvalifikačných systémov
  • prihlásenie sa na školenia BOZP
  • správu kontaktných údajov a kategórií
  • komunikáciu
  • verejnú zónu

Eranet

Vstup

Eranet použite na účasť vo výberových konaniach.