Kontakty pre zákazníkov

Všetky kontakty pre zákazníkov spoločnosti ZSE Energia nájdete na tejto stránke.

Kontakty pre zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, vrátane čísla na Poruchovú linku, nájdete na tejto stránke.

Kontakt pre novinárov

Michaela Dobošová
hovorkyňa spoločnosti

Západoslovenská energetika, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Telefón: +421 (0)2 5061 4010
Email: michaela.dobosova@zse.sk

Michaela Dobošová