ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeSystém integrovaného manažérstva

Od roku 2010 je v spoločnostiach skupiny ZSE - Západoslovenská energetika, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s. a ZSE Energia, a.s. zavedený a certifikovaný systém integrovaného manažérstva (SIM), ktorý zahŕňa:

  • systém environmentálneho manažérstva,
  • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

a v spoločnosti ZSE Energia, a.s. je od roku 2014 zavedený a certifikovaný:

  • systém manažérstva kvality.

V októbri 2019 boli spoločnosti opäť úspešne recertifikované a zároveň získali certifikát podľa požiadaviek novej normy ISO 45001:2018 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).

Skupina ZSE sa riadi dôležitou zásadou európskej politiky v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) - Prevencia je lepšia ako liečba, a stanovila ako prioritu preventívny prístup k riadeniu. Svoje niekoľkoročné úsilie v problematike ochrany životného prostredia a BOZP preukazuje skupina ZSE aktivitami, ako sú napríklad:

  • informačná kampaň Bezpečnosť bez kompromisov,
  • ochrana avifauny,
  • Safety Management Index,
  • pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných obáv.

 

Certifikat