Nadácia ZSE - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Nadácia ZSE

O nadácii

Od vzniku v roku 2014 prostredníctvom Nadácie ZSE dlhodobo podporujeme množstvo aktivít s jedným spoločným menovateľom – prostredníctvom iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí prinášame reálnu zmenu v ich bezprostrednom okolí. Podporu verejnoprospešných aktivít vnímame ako investíciu a veríme, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť.

V rámci svojej činnosti sa dlhodobo a systematicky venujeme trom kľúčovým oblastiam - životné prostredie, vzdelávanie a komunitný rozvoj. Našu podporu smerujeme do dlhodobých partnerstiev s organizáciami, ktoré patria medzi lídrov vo svojej oblasti, a do podpory lokálnych projektov prostredníctvom otvorených grantových výziev. Srdcovým projektom je pre nás Elektrárňa Piešťany, z ktorej sme vďaka šikovnému tímu vytvorili komunitné a vzdelávacie centrum pre verejnosť, pedagógov a žiakov.

Nadácia ZSE

Facebook Nadácia ZSE

Instagram Nadácia ZSE

Výnimočné školy

Nadácia ZSE

Elektrárňa Piešťany

Elektrárňa Piešťany (EP) je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná elektráreň, ktorá svoju činnosť začala v roku 1906, je zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok.

V priestoroch Elektrárne sa od jesene 2016 realizuje projekt s názvom „Elektrárňa Piešťany - Centrum kreatívnej energie a umenia“, ktorého cieľom je postupne vytvoriť jedinečné centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia.  

Prostredníctvom interaktívnych inštalácií a expozícií študentom a návštevníkom zábavnou formou približujeme fungovanie elektrickej, magnetickej, slnečnej a vodnej energie. Postupne rekonštruujeme aj priestory, ktoré boli verejnosti dlhodobo neprístupné a ktoré umožňujú realizovať ďalšie aktivity určené pre širokú verejnosť.

Úspešné formáty v posledných rokoch doplnili aj viaceré interaktívne online aktivity. Pre pedagógov aj širokú verejnosť sú na jej stránke k dispozícii vzdelávacie kvízy, zábavno-náučné videá alebo online tvorivé dielne. 

Elektrárňa Piešťany svoje aktivity realizuje v rámci 3 pilierov:

  • vzdelávanie pre školy a verejnosť
  • komunitné podujatia
  • kultúrne podujatia

Všetky aktuálne informácie o aktivitách a pripravovaných podujatiach, ktoré môžete v Elektrárni Piešťany navštíviť nájdete na webstránke a sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Elektrárňa Piešťany

Facebook Elektrárne Piešťany

Instagram Elektrárne Piešťany

Nadácia ZSE

Naspäť na začiatok sekcie Zodpovedné podnikanie