Zodpovedné podnikanie - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Skupina ZSE patrí na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania a jeho princípy sú súčasťou našich každodenných rozhodnutí a stratégie podnikania. Snažíme sa, aby z našej činnosti a výsledkov práce mal prospech široký okruh ľudí. Uvedomujeme si, že zodpovedný prístup má priamy vplyv na spokojnosť zamestnancov, zvyšovanie produktivity a atraktivitu zamestnávateľskej značky ZSE. Na tejto stránke môžete spoznať konkrétne projekty, spolupráce a aktivity, ktorých cieľom je lepšia kvalita života na západnom Slovensku.

Oblasť CSR, teda spoločenskej zodpovednosti firiem, považujeme za investíciu do prostredia, v ktorom pôsobíme, teda za investíciu do ľudí, miesta pôsobenia a krajiny. Aktívny prístup k tejto téme má u nás mnohoročnú tradíciu. Hlavnými oblasťami podpory ZSE sú ochrana životného prostredia, podpora vzdelávania a verejnoprospešné aktivity zamerané na komunity. Dobré meno nám už niekoľko rokov robí Centrum kreatívnej energie a umenie v nami zrekonštruovanej technickej pamiatke, Elektrárni Piešťany.