Zodpovedné podnikanie - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Zodpovedné podnikanie

Skupina ZSE patrí na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania a jeho princípy sú súčasťou našich každodenných rozhodnutí a stratégie podnikania. Chceme, aby z našej činnosti a výsledkov podnikania mal prospech široký okruh ľudí. Zodpovedné podnikanie má priamy vplyv na lojalitu zamestnancov a zvyšovanie produktivity. Zahŕňa konanie spoločnosti nielen v jej oblasti pôsobenia, energetike,  ale aj voči miestnym komunitám a okolitému prostrediu.

My v ZSE považujeme oblasť CSR, teda spoločenskej zodpovednosti firiem, za investíciu do prostredia, v ktorom pôsobíme, teda za investíciu do ľudí, prostredia a krajiny. Hlavnými oblasťami našej podpory sú ochrana životného prostredia, podpora vzdelávania, rozvoj inovácií a verejnoprospešné aktivity zamerané na komunity.

Ako pomáhame
Máme energiu pre svetlejšiu budúcnosť.