100 rokov ZSE - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Oslavujeme

Už celé storočie poháňame Slovensko vpred.

1. júna 1922 sa začal písať fascinujúci príbeh premeny západného Slovenska na moderný región Európy. V ten deň vznikla v Bratislave spoločnosť Západoslovenská Elektrárna.

Sto rokov elektriny zmenilo životy ľudí na nepoznanie. A menili sme sa aj my v ZSE. Akí sme boli a akí sme dnes? Prijmite pozvanie na malú prehliadku zo súčasnosti do histórie...

Vitajte v energetike 21. storočia. Technológia zredukovala mnohé naše pracoviská na niekoľko počítačov a monitorov. Na fotografii je zachytená dnešná podoba dispečerského pracoviska v Bratislave.

Menej technológie znamenalo, paradoxne, väčší objem techniky. Na snímke z roku 1982 je pán Benčo, ktorý pracoval ako manipulant v rozvodni 110/22 kV v Nových Zámkoch.

Pohľad do monitora počítača je dnes azda najtypickejším obrazom práce v kancelárii. Väčšina našej komunikácie sa presunula do online priestoru a do výraznej miery sme tak zredukovali využívanie telefonických služieb.

Kedysi boli najtypickejšími súčasťami vybavenia kancelárie písací stroj a pevná telefonická linka. Takto vyzerala naša podniková telefónna ústredňa v roku 1976. Na fotografii sú jej pracovníčky, pani Emília Matulová a pani Anna Buzinkayová.

Terénni pracovníci spoločnosti Západoslovenská distribučná sú nenápadní hrdinovia energetiky. Na to, aby zabezpečili spoľahlivú distribúciu elektriny, často musia pracovať vo výškach. Dnes im pri práci pomáha moderné vybavenie.

Oprava na stožiari vysokého napätia v roku 1980: práca vo výškach bola kedysi o čosi riskantnejšia a zložitejšia. Technici mali k dispozícii oveľa skromnejšie materiálové a technologické vybavenie. Menej prísne boli aj pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

ZSE v stý rok svojej existencie, to už zďaleka nie je len predaj a distribúcia elektriny. V našej ponuke postupne pribudli dodávka plynu, riešenia zamerané na využite obnoviteľných zdrojov, rozvoj e-mobility a množstvo ďalších služieb pre firmy a domácnosti.

Celé desaťročia, až do roku 2001, bolo súčasťou ZSE aj teplárenstvo. V pozadí na fotografii z roku 1999 vidíme bývalé teplárenské objekty ZSE v Bratislave – budovu Jurkovičovej teplárne (pamiatkovo chránený objekt obnovený v roku 2021), spodnú časť 120 metrov vysokého komína z roku 1973 (zbúraný v roku 2009) a rúry parovodu. Vpredu sedia naši zamestnanci Jana Dobošová, Martina Rickerová, Katarína Jenčová a Adrián Jenčo.

Naša distribučná sústava prechádza neustálym rozširovaním a modernizáciou. Vzhľadom na veľkosť konštrukcií stožiarov a technologickú vyspelosť dnešných elektroenergetických zariadení ide často o náročné stavebné operácie.

20. storočie bolo z pohľadu energetiky bezpochyby obdobím budovania distribučnej sústavy. Počas týchto rokov prebehla kompletná elektrifikácia Slovenska a neskôr aj jej modernizácia a rozširovanie. Dobová fotografia zachytáva oceľové stožiare pripravené na montáž.

Pracovisko dispečingu je pomyselným mozgom distribúcie elektriny. Naša distribučná spoločnosť má štandardne až dve takéto riadiace centrá s nepretržitou prevádzkou – v Bratislave a v Nitre. Tu vám ponúkame pohľad do dispečerského pracoviska v Bratislave.

Čo sa dnes zmestí na monitor, kedysi zabralo celú stenu! Táto fotografia vznikla na krajskom dispečingu v Bratislave v roku 1971. Na snímke stoja pracovníci "rajónnych" dispečingov v Bratislave, Trnave a Nitre.

Terénni pracovníci, alebo presnejšie, technici sieťového servisu, sú dušou a rukami energetiky. Elektrikárske povolanie je poslaním a v mnohých rodinách sa dedí z generácie na generáciu. Aj dnes sa v ZSE pri práci neraz stretávajú otcovia so synmi.

Energetici mali vždy úctu a autoritu. V menších sídlach každý poznal "svojho" elektrikára a na mnohých miestach trvá toto špecifikum dodnes. Fotografia vznikla pravdepodobne niekedy v 80. rokoch.

Popri neodkladných povinnostiach si nájdeme čas aj na dobrovoľnícke aktivity či projekty spojené s ochranou prírody. Na fotografii prebieha montáž búdky pre sokoly myšiare na stožiar elektrického vedenia pri Šelpiciach.

Niektoré fotografie z našej histórie si prezeráme skutočne so zatajeným dychom. Takto vyzerala revízia 400 kV vedenia v 80. rokoch. V tom čase ešte prilba nebola povinnou výbavou práce vo výškach. Na snímke je pán Ján Gažo.

K pracovníkom distribúcie elektriny neodmysliteľne patrí automobil s vysokozdvižnou plošinou. Tento kúsok z nášho vozového parku priťahoval pozornosť pred budovou "Gamče" – gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave.

Najprv na miesto výkonu práce a potom aj do výšky. Fotograf zachytil našich kolegov a distribučnú techniku, automobil s plošinou, pri prácach v teréne v 70. rokoch.

Charakteristickým miestom, ktoré sa spája so zabezpečením distribúcie elektrickej energie, je elektrická rozvodňa, resp. elektrická stanica. Takto to vyzerá v areáli našej modernej stanice na Záhorí.

Fotografia z roku 1976 zachytáva pracovníkov ZSE pri údržbe areálu elektrickej rozvodne Križovany. Zaujímavosťou je, že v minulosti tu zamestnanci mohli chovať aj zvieratá – ovce. Výhodou bolo spásanie trávy a zelene pod elektrickým zariadením.

K predvianočnej tradícii kolegov zo spoločnosti Západoslovenská distribučná už 30 rokov patrí prevoz vianočného stromčeka na Hlavné námestie, ktoré sa nachádza v historickom centre Bratislavy. Súčasťou príchodu Vianoc do metropoly Slovenska sme boli aj v roku 2021, takto nás na námestí privítal legendárny Schöne Náci.

Vianočný stromček v Bratislave rozžiarila elektrina od ZSE aj v roku 1969. Stromček bol vtedy umiestnený na Námestí SNP pred kláštorom Milosrdných bratov.

Energetici si počasie nevyberajú – technici sa musia vydať do terénu či na stavbu aj v zimnom období. Takéto zasnežené pracovisko čakalo na našich kolegov počas výmeny podperného bodu v Jablonke pri Myjave.

Zimné obdobie, to boli náročné situácie v podobe snehových kalamít. Prerušená distribúcia elektriny v dôsledku počasia je pre ľudí pracujúcich v energetike vždy výzva, dokážu jej však čeliť s nasadením všetkých síl.

Aj keď sa komunikácia so zákazníkmi čoraz viac presúva do online prostredia, stále sme im nablízku aj osobne v našich ZSE Centrách. Takéto príjemné prostredie na vás čaká v obchodnom centre Central v Bratislave.

V 90. rokoch vyzerali naše ZSE Centrá (vtedy „obchodné kancelárie“) inak. A inak vyzerali aj naši kolegovia a kolegyne, ktorí v nich pracovali. Prvé porevolučné roky priniesli okrem množstva zmien aj veselú farebnú módu.

Zlepšovanie a zefektívňovanie práce, keď samotní zamestnanci hľadajú spôsoby, ako robiť veci lepšie – to je program ZSE Excellence. Táto fotografia vznikla na záver workshopu kolegov a kolegýň z úseku logistiky.

Snaha využiť iniciatívu a inovačný potenciál zamestnancov pre rozvoj našej spoločnosti tu bola od nepamäti. Fotografia zachytáva staršie obdobie, keď sa viac než „inovácie“ skloňovalo slovo „budovanie“.

Vedeli by ste, kedy energetici oslavujú svoj sviatok? Je to práve 1. október, ktorý nám je venovaný ako Deň energetiky. V ZSE ho už tradične oslavujeme spolu a vo veľkom štýle na obľúbenom podujatí s názovom Megawatt Party.

Množstvo fotografií z rôznych osláv, manifestácií či vyznamenaní v našich archívoch nás nenecháva na pochybách, že ľudia pracujúci v energetike sa vedeli dobre zabávať aj v minulosti. Na snímke si, pravdepodobne pri príležitosti MDŽ, pripíjajú pán Zeleňák, vedúci účtárne, a pani Horváthová z osobného oddelenia.

V ZSE máme mimoriadne kladný vzťah k športu. Dôkazom sú naše firemné športové kluby, v ktorých sa stretávame, aby sme si spolu užili radosť z pohybu. Na fotografii je tím ZSE RUN po ich výkone na bežeckom podujatí v Bratislave.

Spoločné športové podujatia utužovali tímového ducha a kolektívy ZSE aj v minulosti. Fotografia z 90. rokov vznikla pri Obyciach a zachytáva tri šarmantné zmoknuté bežkyne, ktorých o úsmev nepripravilo ani nepriaznivé počasie.

Naša exkurzia zo súčasnosti do histórie ZSE je na konci. Tešíme sa, ak sa vám páčila, ďakujeme za vašu pozornosť.

Ako sa vyvíjala elektroenergetika na západnom Slovensku od roku 1922? Spoznajte najdôležitejšie udalosti zo 100-ročnej existencie ZSE. Navštívte stránku Míľniky z histórie ZSE.

 
 

Späť na začiatok