Udržateľnosť - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Udržateľnosť

Západoslovenská energetika (ZSE) bola počas prvých 100 rokov svojej existencie súčasťou premeny Slovenska na modernú krajinu Európy. Dnes sme aktívnym iniciátorom zelenej zmeny nášho regiónu na ceste k udržateľnosti.

Ako energetická spoločnosť disponujeme potenciálom, ktorý dokážeme využiť na prechod k bez emisným riešeniam, prispieť k napĺňaniu cieľov Parížskej dohody a Európskej zelenej dohody, rozvíjať či obnovovať ekosystémy a vytvárať inkluzívnu spoločnosť. Našim zákazníkom chceme ponúkať riešenia, ktoré pozitívne vplývajú na každú oblasť udržateľného rozvoja.

Dôkazom o kvalite a dôslednej realizácii našej ESG stratégie je hodnotenie renomovanej ESG ratingovej agentúry EcoVadis, ktorá nás v roku 2023 zaradila celosvetovo medzi TOP 5 % firiem. Podrobné informácie a reporty o našich aktivitách v oblasti udržateľnosti nájdete na rovnomennej podstránke.

Udržateľnosť v Skupine ZSE

Udržateľnosť

Ďalej na Komunity