Spolupráca so školami - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Spolupráca so školami

Výchova novej generácie nástupcov dnešných zamestnancov skupiny ZSE je mimoriadne dôležitá a potenciál mladých nastávajúcich technických pracovníkov sa snažíme rozvíjať prostredníctvom rôznych aktivít. Mladých ľudí, s ktorými chceme spolupracovať, podporujeme už počas ich stredoškolského a vysokoškolského štúdia. Duálne vzdelávanie, odborná prax či program POWER pre absolventov škôl nám umožňujú budúcich energetikov pripraviť na vysokej úrovni. Skupina ZSE okrem toho systematicky spolupracuje s odbornými školami a podporuje modernizáciu výučby žiakov, napríklad aj inštaláciou cvičných polygónov a ďalších výcvikových komponentov priamo v areáli škôl. Zároveň spolupracujeme so základnými školami, ktorým ponúkame účasť v rôznych súťažiach a vzdelávacích projektoch. 

Koniec školského roka v ZSE tradične patrí Festivalu Energie, ktorý sa koná každoročne v priestoroch Elektrárne Piešťany. Festival hostí žiakov 7. a 8. ročníkov základných škôl, ktorí sa môžu inšpirovať úspešnými výsledkami práce stredoškolákov študujúcich elektrotechniku.

Študuj elektrotechniku

Absolventský program Power

Spolupráca so školami

Ďalej na Vzdelávanie zamestnancov