Pre študentov a absolventov - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromePre študentov a absolventov

Získajte vďaka ZSE prvé profesijné skúsenosti popri štúdiu alebo po štúdiu: štipendiá, exkurzie, súťaže, praxe, diplomové práce, absolventské programy. 

Podporujeme ambicióznych mladých ľudí, s ktorými chceme spolupracovať už v priebehu ich stredoškolského štúdia a vysokoškolského štúdia. Zároveň spolupracujeme so žiakmi základných škôl, ktorým ponúkame účasť v súťažiach a vzdelávacích projektoch. 

Pomôžeme vám na ceste k úspešnému uplatneniu. Žiaci, študenti a absolventi môžu získať našu podporu v týchto oblastiach: