ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeEtický kódex

V Etickom kódexe skupiny ZSE sú zakotvené princípy zodpovedného podnikania, ku ktorým sa spoločnosti skupiny ZSE hlásia. Zároveň predstavuje záväznú príručku konania pre zamestnancov, dodávateľov a všetkých, ktorí s našimi spoločnosťami spolupracujú.

REMIT

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., ako aj jej dcérske spoločnosti dodržiavajú pravidlá integrity a transparentnosti veľkoobchodných trhov s energiou stanovené Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011.

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (ďalej  Nariadenie) upravuje najmä pravidlá týkajúce sa zákazu zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku, zákaz manipulácie s trhom a povinnosť účastníkov veľkoobchodného trhu s energiou uverejňovať dôverné informácie a ostatné informácie v zmysle Nariadenia.

V súlade s článkom 4 tohto Nariadenia  bude Západoslovenská energetika, a.s., a jej dcérske spoločnosti  Západoslovenská distribučná, a.s., a ZSE Energia, a.s., uverejňovať dôverné informácie na týchto internetových stránkach: www.skupinazse.sk, www.zse.sk.


Na stiahnutie

Etický kódex Skupiny ZSE

Stiahnuť