EKOTERM, s.r.o. - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


EKOTERM, s.r.o.

Spoločnosť EKOTERM, s.r.o., poskytuje širokú škálu energetických služieb s dôrazom na energetickú efektívnosť budov. Jej hlavným zameraním je oblasť tepelného hospodárstva budov. V rámci tejto špecializácie EKOTERM realizuje výstavbu, rekonštrukcie, prevádzkovanie a servis zdrojov tepla.

Spoločnosť tiež pôsobí v oblasti poskytovania garantovanej energetickej služby (GES) a podpornej energetickej služby. V rámci týchto služieb rozvíja EKOTERM koncept komplexnej obnovy budov s integráciou viacerých technológií na báze design&build, vrátane poradenstva a návrhu možností financovania.

EKOTERM je od roku 2020 súčasťou Skupiny ZSE, ktorá má v spoločnosti väčšinový vlastnícky podiel.

www.ekoterm.biz

Kontaktné údaje

Informácie:

IČO: 36704296
IČ DPH: SK2022277862

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 43303/B

Sídlo:

EKOTERM, s.r.o.
Drobného 27
841 02 Bratislava

E-mail:

gasparovic@ekoterm.biz