Vzdelávanie - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeVzdelávanie

Podporu vzdelávania považujeme za kľúčovú investíciu do budúcnosti našej spoločnosti, energetiky a Slovenska.

Ak chceme zabezpečiť ľudský kapitál a rozvoj energetiky v nasledujúcich rokoch, materiálna podpora odborných škôl a praktické vyučovanie budúcej generácie energetikov sú nevyhnutnosťou. Naši kolegovia aktívne participujú na vyučovaní na stredných odborných školách v rámci duálneho vzdelávania. Veľkú pozornosť tiež venujeme vzdelávaniu a rozvoju vlastných zamestnancov. Prostredníctvom grantového programu Výnimočné školy dávame príležitosť aktívnym pedagógom zlepšovať sa a zrealizovať ich inovatívne prístupy k vyučovaniu. Preskúmajte naše projekty a aktivity v oblasti vzdelávania na nasledujúcich stránkach.

Vzdelávanie

Ďalšia téma: Nadácia ZSE