Zákazníci - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Zákazníci

ZSE prešla v posledných dvoch desaťročiach transformáciou na zákaznícky orientovanú spoločnosť, ktorej cieľom je maximálna spokojnosť svojich zákazníkov. Hoci na západnom Slovensku pôsobíme už viac ako 100 rokov, na trhu s elektrickou energiou chceme byť vnímaní ako spoľahlivý a inovatívny dodávateľ a distribútor, ktorý poskytuje služby a poradenstvo na úrovni zodpovedajúcej súčasným nárokom a požiadavkám.

Digitalizácia zákazníckych rozhraní: Dôležitým míľnikom na ceste k spoločnosti 21. storočia bola digitalizácia prístupu zákazníkov k informáciám a vybavovaniu požiadaviek. Zákazníci spoločnosti ZSE Energia majú na stránke www.zse.sk k dispozícii Online účet, ktorý umožňuje vybaviť čo najväčší počet úkonov elektronicky. Zákazníci spoločnosti Západoslovenská distribučná majú za rovnakým účelom k dispozícii na stránke www.zsdis.sk webovú aplikáciu e-Žiadosti a Distribučný portál. Okrem toho spustili obe spoločnosti skupiny ZSE bezplatné mobilné aplikácie, ktoré pomáhajú zákazníkom optimalizovať ich spotrebu, urobiť odpočet elektromera či nahlásiť výpadok elektriny.

Líder v oblasti zelených riešení: Veríme, že ako energetická spoločnosť disponujeme potenciálom, ktorý dokážeme využiť na prechod Európy k bez emisným riešeniam. V roku 2020 sme ako prvý dodávateľ elektriny na Slovensku umožnili domácnostiam, aby ich spotreba bola vo forme záruk pôvodu krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov.

Podpora angažovanosti zákazníkov: ZSE prostredníctvom grantových programov svojej nadácie motivuje svojich zákazníkov k tomu, aby boli aktívnymi občanmi a podieľali sa na zlepšovaní prostredia, v ktorom žijú. Prostredníctvom grantového programu Rozprúdime regióny finančne podporuje projekty zviditeľňujúce a rozvíjajúce kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách západného Slovenska. Grantový program Mením na zeleň zas pomáha školám, škôlkam, komunitným centrám, samosprávam či neziskovým organizáciám v regióne rozbehnúť environmentálne vzdelávanie, ochranu a obnovu unikátnych kútov prírody, komunitné záhrady, nové spôsoby využívania dažďovej vody aj hospodárenia s odpadom.

Online účet ZSE

Online služby ZSD

Mobilná aplikácia ZSD

Nadácia ZSE

Zákazníci

Ďalej na Dodávatelia