Zamestnanci - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


Zamestnanci

Kvalitní zamestnanci sú základom úspechu každej spoločnosti. Skupina ZSE si uvedomuje dôležitosť spokojnosti svojich zamestnancov a preto sa im snaží vytvárať motivujúce pracovné podmienky a prostredie.

Spravodlivosť a inklúzia: Rovnaké možnosti presadiť sa poskytuje ZSE každému, bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo alebo iné osobnostné charakteristiky. V roku 2023 sme sa pridali ku Charte diverzity Slovenska, čím sme potvrdili náš záujem o vytváranie a udržiavanie inkluzívneho pracovného prostredia.

Benefity: Našim zamestnancom poskytujeme viac než dve desiatky benefitov, ktoré prispievajú k ich spokojnosti a motivácii. Medzi najpopulárnejšie benefity patria príspevok na regeneráciu 1 050 EUR ročne a 5 dní dovolenky navyše.

Sme hrdým partnerom Koalície firiem za duševné zdravie. Zamestnanci skupiny ZSE majú možnosť bezplatne využívať konzultačné služby odborníkov, ktorí im poskytnú podporu v náročných životných situáciách a pomôžu pri efektívnom zvládaní pracovných či osobných výziev. Poradňu pre zamestnancov poskytujeme vďaka spolupráci s nezávislou konzultačno-poradenskou spoločnosťou Human Dynamic Europe.

Firemné športové kluby: Dlhoročnou tradíciou ZSE je podpora spoločného športovania zamestnancov prostredníctvom športových klubov. Skupiny kolegov a kolegýň, ktorí sa venujú rovnakej pohybovej aktivite na pravidelnej báze môžu získať finančnú podporu na fungovanie svojho klubu. Momentálne v ZSE funguje viac než 20 športových klubov s rôznymi druhmi športov, od futbalu a volejbalu, cez turistiku a cyklistiku až po beh či bowling.

Dobrovoľníctvo: ZSE finančne podporuje angažovanosť a dobrovoľnícke aktivity svojich zamestnancov. V Zamestnaneckom grantovom programe každý rok získa podporu v priemere 140 projektov zamestnancov, ktorí sa do programu zapoja v spolupráci s neziskovými organizáciami, školami a školskými zariadeniami, športovými klubmi či kultúrnymi inštitúciami.

Benefity v Skupine ZSE

Human Dynamic Europe

Zamestnanci

Ďalej na Zákazníci