Komunity - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeKomunity

Ako sa zodpovedné podnikanie prejavuje vo vzťahu k našim zamestnancom, zákazníkom a dodávateľom.

Realizácia CSR stratégie skupiny ZSE má podobu rôznorodých projektov a činností podľa toho, koho sa bezprostredne týkajú. Cieľ je však vždy spoločný - férový a udržateľný prístup ku všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s našimi spoločnosťami a ich službami. Zároveň máme ambíciu byť iniciátorom aktívneho komunitného života v regiónoch, kde pôsobíme. Pomáhame prekonávať bariéry a podporujeme lokálne podujatia a aktivity, ktoré spájajú ľudí v mestách a obciach na západnom Slovensku. Mimoriadny dôraz kladieme na transparentnosť a dodržiavanie etických pravidiel. Ak chcete vedieť viac, informácie nájdete na nasledujúcich stránkach.

Komunity

Ďalšia téma: Vzdelávanie