Fotografie - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeFotografie

Západoslovenská energetika, a. s.

Západoslovenská distribučná, a. s.

Právne pokyny na používanie obrazového materiálu

Obrazový materiál, zverejnený na tejto stránke, nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaný alebo používaný na komerčné účely či na iných internetových stránkach bez predchádzajúceho povolenia spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.

Západoslovenská energetika, a.s., povoľuje používateľom prechovávať, kopírovať a používať tento obrazový materiál, alebo jeho časť na publikačné účely v zmysle platnej slovenskej legislatívy o médiách a duševnom vlastníctve.

Prosíme vás o zaslanie e-mailovej požiadavky, kópie alebo výtlačku, v ktorom ste publikovali tento obrazový materiál, na adresu:

michaela.dobosova@zse.sk

Západoslovenská energetika, a. s.
Úsek korporátnej komunikácie
Čulenova 6
816 47 Bratislava