ZSE Energia, a. s.

Spoločnosť vstúpila na trh dňa 1. júla 2007 ako 100 % dcérska akciová spoločnosť ZSE na základe odsúhlaseného modelu unbundlingu, ktorý spĺňa požiadavky na liberalizáciu energetického trhu SR a EÚ.

Poslaním spoločnosti je obchod s elektrinou a plynom v regióne západného Slovenska i mimo neho a poskytovanie súvisiacich služieb dlhodobo, spoľahlivo, za prijateľné ceny, spôsobom šetrným k životnému prostrediu a v súlade spravidlami platnými v Európskej únii.

Spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v súlade so zákonom o energetike a na základe povolenia na dodávku elektriny, dodávku plynu a na distribúciu elektriny vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

V zmysle živnostenského zákona má spoločnosť vydaný živnostenský list na príslušné činnosti vyplývajúce z predmetu podnikania.

www.zse.sk

Hlavný predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 • Dodávka elektriny
 • Konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike v rozsahu voľnej živnosti
 • Výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW
 • Výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW, ak ide o výrobu elektriny v  malých vodných elektrárňach, veterných elektrárňach, solárnych zariadeniach, zariadeniach na využitie geotermálnej energie, zariadeniach a využitie bioplynu, zariadeniach na využitie biomasy
 • Reklamné a marketingové služby
 • Dodávka plynu
 • Spracovanie energetických auditov
 • Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených a nevyhradených elektrických zariadení
 • Poskytovanie podpornej energetickej služby
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov