ZSE Energia, a. s. - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome


ZSE Energia, a. s.

Spoločnosť vstúpila na trh dňa 1. júla 2007 ako 100 % dcérska akciová spoločnosť ZSE na základe odsúhlaseného modelu unbundlingu, ktorý spĺňa požiadavky na liberalizáciu energetického trhu SR a EÚ.

Poslaním spoločnosti je obchod s elektrinou a plynom v regióne západného Slovenska i mimo neho a poskytovanie súvisiacich služieb dlhodobo, spoľahlivo, za prijateľné ceny, spôsobom šetrným k životnému prostrediu a v súlade spravidlami platnými v Európskej únii.

Spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v súlade so zákonom o energetike a na základe povolenia na dodávku elektriny, dodávku plynu a na distribúciu elektriny vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

V zmysle živnostenského zákona má spoločnosť vydaný živnostenský list na príslušné činnosti vyplývajúce z predmetu podnikania.

www.zse.sk

Hlavný predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 • Dodávka elektriny
 • Konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike v rozsahu voľnej živnosti
 • Výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW
 • Výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW, ak ide o výrobu elektriny v  malých vodných elektrárňach, veterných elektrárňach, solárnych zariadeniach, zariadeniach na využitie geotermálnej energie, zariadeniach a využitie bioplynu, zariadeniach na využitie biomasy
 • Reklamné a marketingové služby
 • Dodávka plynu
 • Spracovanie energetických auditov
 • Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených a nevyhradených elektrických zariadení
 • Poskytovanie podpornej energetickej služby
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov