Prehľad akcionárov - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromePrehľad akcionárov

Západoslovenská energetika, a. s.

K 31. 12. 2018 absolútna hodnota v tis. EUR výška podielu na základ. imaní výška hlasovacích práv
Ministerstvo hospodárstva SR 100 454 51 % 51 %
E.ON Slovensko, a.s. 76 818
39 % 39 %
E.ON Beteiligungen GmbH 19 697 10 % 10 %

Západoslovenská distribučná, a. s.

K 31. 12. 2018 absolútna hodnota v tis. EUR výška podielu na základ. imaní výška hlasovacích práv
Západoslovenská energetika, a. s. 33 227 100 % 100 %

ZSE Energia, a. s.

K 31. 12. 2018 absolútna hodnota v tis. EUR výška podielu na základ. imaní výška hlasovacích práv
Západoslovenská energetika, a. s. 6 639 100 % 100 %