Prehľad akcionárov - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromePrehľad akcionárov

Západoslovenská energetika, a. s.

K 31. 12. 2023 absolútna hodnota v tis. EUR výška podielu na základ. imaní výška hlasovacích práv
Ministerstvo hospodárstva SR 144 058 51 % 51 %
E.ON Slovensko, a.s. 68 272
24,17 % 24,17 %
E.ON Beteiligungen GmbH 28 247 10 % 10 %
E.ON International Participations N.V. 41 890 14,83 % 14,83 %

Západoslovenská distribučná, a. s.

K 31. 12. 2018 absolútna hodnota v tis. EUR výška podielu na základ. imaní výška hlasovacích práv
Západoslovenská energetika, a. s. 33 227 100 % 100 %

ZSE Energia, a. s.

K 31. 12. 2018 absolútna hodnota v tis. EUR výška podielu na základ. imaní výška hlasovacích práv
Západoslovenská energetika, a. s. 6 639 100 % 100 %

Východoslovenská energetika Holding, a.s.

K 31. 12. 2023 absolútna hodnota v tis. EUR výška podielu na základ. imaní výška hlasovacích práv
Západoslovenská energetika, a. s. 111 618 100 % 100 %

Východoslovenská energetika, a.s.

K 31. 12. 2023 absolútna hodnota v tis. EUR výška podielu na základ. imaní výška hlasovacích práv
Západoslovenská energetika, a. s. 58 751 100 % 100 %

Východoslovenská distribučná, a.s.

K 31. 12. 2023 absolútna hodnota v tis. EUR výška podielu na základ. imaní výška hlasovacích práv
Západoslovenská energetika, a. s. 220 040 100 % 100 %