ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeNovinky

23.11.2022 
Západoslovenská energetika upozorňuje na falošné emaily rozposielané v mene pracovníkov spoločnosti.
2.11.2022 
Nadácia ZSE vyhlásila nový program Slnečné strechy, v rámci ktorého poskytne vybraným školským a sociálnym zariadeniam fotovoltické riešenia v hodnote 70 000 € na školský rok 2022/2023. Projekty je možné posielať do konca novembra 2022.
10.10.2022 
Ak bývate na západnom Slovensku, v prípade bezprúdia už nemusíte nikam telefonovať ani čakať na spojenie s operátorom Poruchovej linky. Vďaka bezplatnej službe „Chatbot Edo“ dokážete okamžite zistiť či nahlásiť, čo sa stalo.
21.9.2022 
Vzácny a ohrozený druh sokol rároh dostal šancu na návrat na územie južného Slovenska.
12.8.2022 
Nebezpečné priblíženie konárov stromov k vzdušnému vedeniu veľmi často spôsobuje prerušenie distribúcie elektriny. Preto je nevyhnutné, aby boli porasty v okolí vedenia udržiavané tak, aby svojím pohybom alebo prípadne pádom nemohli ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na západnom Slovensku pravidelne kontroluje porasty v okolí vzdušných vedení a vykonáva ich údržbu, ak si to situácia pod vedením vyžaduje.
2.3.2022 
Nadácia VSE a Nadácia ZSE podali pomocnú ruku a sumou 100-tisíc eur podporia humanitárnu pomoc, ktorá je na hranici medzi Slovenskom a Ukrajinou potrebná z dôvodu prebiehajúcej vojny.
21.2.2022 
Nadácia ZSE vyhlásila nový grantový program s názvom Mením na zeleň. V rámci programu budú podporené projekty mimovládnych organizácií, škôl, miest a obcí, ktoré prispejú k zmierneniu ekologickej a klimatickej krízy. Dokopy nadácia rozdelí 50 000 eur. Projekty je možné predkladať do 22. marca 2022.
4.2.2022 
Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD), ktorá je súčasťou skupiny ZSE, prichádza s vlastnou inováciou, ktorá výrazne zvýši bezpečnosť pracovníkov pri práci na VN vedeniach a v elektrických staniciach 110/22kV. Do praxe sa postupne uvádza smart detektor elektrického poľa.
28.1.2022 
Spoločnosť Západoslovenská energetika získala druhé miesto v desiatom ročníku ankety Najzamestnávateľ 2021. Túto prestížnu anketu každoročne vyhlasuje spoločnosť Profesia. Jej cieľom je priniesť reálny pohľad uchádzačov i potenciálnych zamestnancov na Slovensku na to, ako vnímajú firmy, ich benefity a imidž.
10.12.2021 
Na webe spoločnosti Západoslovenská distribučná sme spustili chatovacieho bota, ktorý vás dokáže jednoducho sprevádzať procesom nahlásenia poruchy. V rámci pilotnej prevádzky bude dostupný počas pracovných dní v čase od 7.00 do 16.00 hodiny a v prípade mimoriadnych situácií.
26.10.2021 
Výroba elektrickej energie z konvenčných zdrojov výrazne vplýva na európsku produkciu CO2. Energetický sektor v Európskej únii vyprodukuje ročne až 1,17 miliardy ton emisií. Skupina ZSE si plne uvedomuje svoju zodpovednosť v rámci pôsobenia v energetickom sektore a chce byť súčasťou trvalo udržateľných riešení. Preto už niekoľko rokov ponúka zákazníkom riešenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie.
9.9.2021 
Investícia v Borskom Svätom Jure prispeje k posilneniu regionálnej energetickej bezpečnosti a bude mať významný́ dopad aj na prepojenie slovenskej a českej elektrizačnej sústavy. Západoslovenská distribučná investuje do výstavby novej stanice takmer 11 miliónov eur.
26.8.2021 
Tešíme sa z našej účasti na unikátnom projekte ochrany prírody LIFE Danube Free Sky. V spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku identifikujeme pomocou vysielačiek miesta významné pre vzácne vtáctvo v blízkosti elektrických vedení. Tie potom ošetríme špeciálnymi prvkami na ochranu vtákov pred nárazmi a zásahmi prúdom.
14.6.2021 
Prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi prevádzkovateľmi distribučných a prenosových sústav prináša do regiónov západného a juhozápadného Slovenska moderné inteligentné siete. Využívajú najnovšie technológie „Smart Grid“ na automatizované riadenie, vďaka ktorému je možné na diaľku monitorovať a ovládať elektrizačnú sústavu, pričom je možné flexibilne upravovať jej parametre a riešiť poruchové stavy.
3.6.2021 
Projekt LIFE Energia, v rámci ktorého spoločnosť Západoslovenská distribučná ošetrila 42 km elektrických vedení odkloňovačmi letu vtákov, získal hlavnú cenu celoeurópskej súťaže LIFE Awards 2021 v kategórii ochrana prírody. Európska komisia vybrala slovenský projekt LIFE Energia spomedzi celkovo 129 kandidátov.
12.4.2021 
Vďaka unikátnej spolupráci ornitológov a energetikov pribudli dve desiatky nových búdok na stožiaroch elektrického vedenia v katastri obce Šelpice (okres Trnava).
24.2.2021 
Téma starostlivosti o zdravie zamestnancov sa v uplynulom roku, poznačenom pandémiou, stala prioritou mnohých zamestnávateľov. Vzhľadom na charakter prác je v skupine ZSE ochrana a bezpečnosť pri práci kľúčová dlhodobo. V minulom roku boli tieto aktivity ešte rozšírené, čo ocenili nielen zamestnanci ale aj odborná verejnosť. V rámci súťaže Zdravá firma roka, ktorú vyhlásila Union zdravotná poisťovňa, získala naša spoločnosť 3. miesto.
15.1.2021 
Aktuálna pandemická situácia výrazne skomplikovala prístup k vzdelávaniu deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale nielen im. Podľa analýzy ministerstva školstva viac ako 128-tisíc detí v čase zatvorených škôl nemá možnosť sa prostredníctvom internetu vzdelávať.
25.11.2020 
Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., IČO: 35 823 551, sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava oznamuje, že vyhlasuje výberové konanie pre výber dodávateľa na predmet „Štatutárny audit pre skupinu ZSE“.
Strany: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > |