Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeNovinky

13.5.2024 
ZSE Drive ako líder elektromobility na Slovensku dlhodobo prináša technologické inovácie a reaguje na trendy v oblasti zvyšovania výkonu a komfortu nabíjania.
15.1.2024 
Investícia je súčasťou úsilia o minimalizáciu emisií CO2e z činnosti spoločností skupiny ZSE.
3.1.2024 
Spoločnosti skupín ZSE a VSEH nastupujú na cestu postupnej integrácie; novým predsedom predstavenstva a riaditeľom obchodu spoločnosti ZSE Energia sa od 1. januára 2024 stal Juraj Bayer, ktorý bude naďalej pôsobiť aj na pozícii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti VSE. Doterajší predseda predstavenstva ZSE Energia Juraj Krajcár zostáva v predstavenstve materskej spoločnosti ZSE a zároveň preberá zodpovednosť za konsolidáciu tzv. nekomoditného biznisu.
2.1.2024 
Od sokolích búdok cez zhodnocovanie odpadu až po bezplatnú fotovoltiku. Projekty a aktivity ZSE v oblasti zodpovedného podnikania nám v rozhovore predstavila CSR expertka spoločnosti, Erika Škultétyová.
25.10.2023 
Nadácia ZSE vyhlásila druhý ročník programu Slnečné strechy, v rámci ktorého poskytne vybraným školským a sociálnym zariadeniam fotovoltické riešenia v hodnote 150 000 eur. Projekty je možné posielať do konca novembra 2023.
17.5.2023 
Západoslovenská distribučná investuje do výstavby novej Elektrickej stanice Mierovo a súvisiacich elektrických vedení vyše 20 mil. eur, s mierou spolufinancovania EÚ vo výške 35 %. Elektrická stanica rozšíri kapacitu pre integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, ako aj pre flexibilnejšie pripájanie nových odberateľov.
13.4.2023 
Skupina ZSE podpísala zmluvy o poskytnutí zelených úverov vo výške 315 mil. eur s tromi slovenskými bankami. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. poskytla ZSE 157,5 mil. eur, ČSOB Finančná skupina 78,75 mil. eur a Tatrabanka, a.s. rovnako 78,75 mil. eur. Zelený úver je financovanie zamerané výlučne na udržateľné činnosti, to znamená, že príjemca sa musí usilovať o zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.
15.3.2023 
Novým predsedom predstavenstva a výkonným riaditeľom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., je od 15. marca 2023 Radoslav Haluška, ktorý bude naďalej pôsobiť aj na pozícii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.. Doterajší predseda predstavenstva ZSD Tomáš Turek prechádza do predstavenstva materských spoločností ZSE a VSE Holding, kde bude zodpovedať predovšetkým za oblasť distribúcie elektriny.
9.2.2023 
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, ktorá je členom skupiny ZSE, investovala takmer 11 miliónov € do výstavby vysoko modernej elektrickej stanice, ktorá prispeje k posilneniu regionálnej energetickej bezpečnosti a bude mať významný́ dopad aj na prepojenie slovenskej a českej elektrizačnej sústavy.
13.1.2023 
Na Strednej odbornej škole informačných technológií v Bratislave bol dnes slávnostne otvorený cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov. Ide o zostavu technických zariadení pre praktické vyučovanie.
23.11.2022 
Západoslovenská energetika upozorňuje na falošné emaily rozposielané v mene pracovníkov spoločnosti.
2.11.2022 
Nadácia ZSE vyhlásila nový program Slnečné strechy, v rámci ktorého poskytne vybraným školským a sociálnym zariadeniam fotovoltické riešenia v hodnote 70 000 € na školský rok 2022/2023. Projekty je možné posielať do konca novembra 2022.
10.10.2022 
Ak bývate na západnom Slovensku, v prípade bezprúdia už nemusíte nikam telefonovať ani čakať na spojenie s operátorom Poruchovej linky. Vďaka bezplatnej službe „Chatbot Edo“ dokážete okamžite zistiť či nahlásiť, čo sa stalo.
21.9.2022 
Vzácny a ohrozený druh sokol rároh dostal šancu na návrat na územie južného Slovenska.
12.8.2022 
Nebezpečné priblíženie konárov stromov k vzdušnému vedeniu veľmi často spôsobuje prerušenie distribúcie elektriny. Preto je nevyhnutné, aby boli porasty v okolí vedenia udržiavané tak, aby svojím pohybom alebo prípadne pádom nemohli ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na západnom Slovensku pravidelne kontroluje porasty v okolí vzdušných vedení a vykonáva ich údržbu, ak si to situácia pod vedením vyžaduje.
2.3.2022 
Nadácia VSE a Nadácia ZSE podali pomocnú ruku a sumou 100-tisíc eur podporia humanitárnu pomoc, ktorá je na hranici medzi Slovenskom a Ukrajinou potrebná z dôvodu prebiehajúcej vojny.
21.2.2022 
Nadácia ZSE vyhlásila nový grantový program s názvom Mením na zeleň. V rámci programu budú podporené projekty mimovládnych organizácií, škôl, miest a obcí, ktoré prispejú k zmierneniu ekologickej a klimatickej krízy. Dokopy nadácia rozdelí 50 000 eur. Projekty je možné predkladať do 22. marca 2022.
4.2.2022 
Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD), ktorá je súčasťou skupiny ZSE, prichádza s vlastnou inováciou, ktorá výrazne zvýši bezpečnosť pracovníkov pri práci na VN vedeniach a v elektrických staniciach 110/22kV. Do praxe sa postupne uvádza smart detektor elektrického poľa.
28.1.2022 
Spoločnosť Západoslovenská energetika získala druhé miesto v desiatom ročníku ankety Najzamestnávateľ 2021. Túto prestížnu anketu každoročne vyhlasuje spoločnosť Profesia. Jej cieľom je priniesť reálny pohľad uchádzačov i potenciálnych zamestnancov na Slovensku na to, ako vnímajú firmy, ich benefity a imidž.
10.12.2021 
Na webe spoločnosti Západoslovenská distribučná sme spustili chatovacieho bota, ktorý vás dokáže jednoducho sprevádzať procesom nahlásenia poruchy. V rámci pilotnej prevádzky bude dostupný počas pracovných dní v čase od 7.00 do 16.00 hodiny a v prípade mimoriadnych situácií.
Strany: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > |