Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeNovinky

15.1.2024 
Investícia je súčasťou úsilia o minimalizáciu emisií CO2e z činnosti spoločností skupiny ZSE.
3.1.2024 
Spoločnosti skupín ZSE a VSEH nastupujú na cestu postupnej integrácie; novým predsedom predstavenstva a riaditeľom obchodu spoločnosti ZSE Energia sa od 1. januára 2024 stal Juraj Bayer, ktorý bude naďalej pôsobiť aj na pozícii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti VSE. Doterajší predseda predstavenstva ZSE Energia Juraj Krajcár zostáva v predstavenstve materskej spoločnosti ZSE a zároveň preberá zodpovednosť za konsolidáciu tzv. nekomoditného biznisu.
2.1.2024 
Od sokolích búdok cez zhodnocovanie odpadu až po bezplatnú fotovoltiku. Projekty a aktivity ZSE v oblasti zodpovedného podnikania nám v rozhovore predstavila CSR expertka spoločnosti, Erika Škultétyová.
25.10.2023 
Nadácia ZSE vyhlásila druhý ročník programu Slnečné strechy, v rámci ktorého poskytne vybraným školským a sociálnym zariadeniam fotovoltické riešenia v hodnote 150 000 eur. Projekty je možné posielať do konca novembra 2023.
17.5.2023 
Západoslovenská distribučná investuje do výstavby novej Elektrickej stanice Mierovo a súvisiacich elektrických vedení vyše 20 mil. eur, s mierou spolufinancovania EÚ vo výške 35 %. Elektrická stanica rozšíri kapacitu pre integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, ako aj pre flexibilnejšie pripájanie nových odberateľov.
13.4.2023 
Skupina ZSE podpísala zmluvy o poskytnutí zelených úverov vo výške 315 mil. eur s tromi slovenskými bankami. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. poskytla ZSE 157,5 mil. eur, ČSOB Finančná skupina 78,75 mil. eur a Tatrabanka, a.s. rovnako 78,75 mil. eur. Zelený úver je financovanie zamerané výlučne na udržateľné činnosti, to znamená, že príjemca sa musí usilovať o zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.
15.3.2023 
Novým predsedom predstavenstva a výkonným riaditeľom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., je od 15. marca 2023 Radoslav Haluška, ktorý bude naďalej pôsobiť aj na pozícii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.. Doterajší predseda predstavenstva ZSD Tomáš Turek prechádza do predstavenstva materských spoločností ZSE a VSE Holding, kde bude zodpovedať predovšetkým za oblasť distribúcie elektriny.
9.2.2023 
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, ktorá je členom skupiny ZSE, investovala takmer 11 miliónov € do výstavby vysoko modernej elektrickej stanice, ktorá prispeje k posilneniu regionálnej energetickej bezpečnosti a bude mať významný́ dopad aj na prepojenie slovenskej a českej elektrizačnej sústavy.
13.1.2023 
Na Strednej odbornej škole informačných technológií v Bratislave bol dnes slávnostne otvorený cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov. Ide o zostavu technických zariadení pre praktické vyučovanie.
23.11.2022 
Západoslovenská energetika upozorňuje na falošné emaily rozposielané v mene pracovníkov spoločnosti.
2.11.2022 
Nadácia ZSE vyhlásila nový program Slnečné strechy, v rámci ktorého poskytne vybraným školským a sociálnym zariadeniam fotovoltické riešenia v hodnote 70 000 € na školský rok 2022/2023. Projekty je možné posielať do konca novembra 2022.
10.10.2022 
Ak bývate na západnom Slovensku, v prípade bezprúdia už nemusíte nikam telefonovať ani čakať na spojenie s operátorom Poruchovej linky. Vďaka bezplatnej službe „Chatbot Edo“ dokážete okamžite zistiť či nahlásiť, čo sa stalo.
21.9.2022 
Vzácny a ohrozený druh sokol rároh dostal šancu na návrat na územie južného Slovenska.
12.8.2022 
Nebezpečné priblíženie konárov stromov k vzdušnému vedeniu veľmi často spôsobuje prerušenie distribúcie elektriny. Preto je nevyhnutné, aby boli porasty v okolí vedenia udržiavané tak, aby svojím pohybom alebo prípadne pádom nemohli ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na západnom Slovensku pravidelne kontroluje porasty v okolí vzdušných vedení a vykonáva ich údržbu, ak si to situácia pod vedením vyžaduje.
2.3.2022 
Nadácia VSE a Nadácia ZSE podali pomocnú ruku a sumou 100-tisíc eur podporia humanitárnu pomoc, ktorá je na hranici medzi Slovenskom a Ukrajinou potrebná z dôvodu prebiehajúcej vojny.
21.2.2022 
Nadácia ZSE vyhlásila nový grantový program s názvom Mením na zeleň. V rámci programu budú podporené projekty mimovládnych organizácií, škôl, miest a obcí, ktoré prispejú k zmierneniu ekologickej a klimatickej krízy. Dokopy nadácia rozdelí 50 000 eur. Projekty je možné predkladať do 22. marca 2022.
4.2.2022 
Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD), ktorá je súčasťou skupiny ZSE, prichádza s vlastnou inováciou, ktorá výrazne zvýši bezpečnosť pracovníkov pri práci na VN vedeniach a v elektrických staniciach 110/22kV. Do praxe sa postupne uvádza smart detektor elektrického poľa.
28.1.2022 
Spoločnosť Západoslovenská energetika získala druhé miesto v desiatom ročníku ankety Najzamestnávateľ 2021. Túto prestížnu anketu každoročne vyhlasuje spoločnosť Profesia. Jej cieľom je priniesť reálny pohľad uchádzačov i potenciálnych zamestnancov na Slovensku na to, ako vnímajú firmy, ich benefity a imidž.
10.12.2021 
Na webe spoločnosti Západoslovenská distribučná sme spustili chatovacieho bota, ktorý vás dokáže jednoducho sprevádzať procesom nahlásenia poruchy. V rámci pilotnej prevádzky bude dostupný počas pracovných dní v čase od 7.00 do 16.00 hodiny a v prípade mimoriadnych situácií.
26.10.2021 
Výroba elektrickej energie z konvenčných zdrojov výrazne vplýva na európsku produkciu CO2. Energetický sektor v Európskej únii vyprodukuje ročne až 1,17 miliardy ton emisií. Skupina ZSE si plne uvedomuje svoju zodpovednosť v rámci pôsobenia v energetickom sektore a chce byť súčasťou trvalo udržateľných riešení. Preto už niekoľko rokov ponúka zákazníkom riešenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie.
Strany: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > |