ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeNovinky

2.3.2022 
Nadácia VSE a Nadácia ZSE podali pomocnú ruku a sumou 100-tisíc eur podporia humanitárnu pomoc, ktorá je na hranici medzi Slovenskom a Ukrajinou potrebná z dôvodu prebiehajúcej vojny.
21.2.2022 
Nadácia ZSE vyhlásila nový grantový program s názvom Mením na zeleň. V rámci programu budú podporené projekty mimovládnych organizácií, škôl, miest a obcí, ktoré prispejú k zmierneniu ekologickej a klimatickej krízy. Dokopy nadácia rozdelí 50 000 eur. Projekty je možné predkladať do 22. marca 2022.
4.2.2022 
Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD), ktorá je súčasťou skupiny ZSE, prichádza s vlastnou inováciou, ktorá výrazne zvýši bezpečnosť pracovníkov pri práci na VN vedeniach a v elektrických staniciach 110/22kV. Do praxe sa postupne uvádza smart detektor elektrického poľa.
28.1.2022 
Spoločnosť Západoslovenská energetika získala druhé miesto v desiatom ročníku ankety Najzamestnávateľ 2021. Túto prestížnu anketu každoročne vyhlasuje spoločnosť Profesia. Jej cieľom je priniesť reálny pohľad uchádzačov i potenciálnych zamestnancov na Slovensku na to, ako vnímajú firmy, ich benefity a imidž.
10.12.2021 
Na webe spoločnosti Západoslovenská distribučná sme spustili chatovacieho bota, ktorý vás dokáže jednoducho sprevádzať procesom nahlásenia poruchy. V rámci pilotnej prevádzky bude dostupný počas pracovných dní v čase od 7.00 do 16.00 hodiny a v prípade mimoriadnych situácií.
26.10.2021 
Výroba elektrickej energie z konvenčných zdrojov výrazne vplýva na európsku produkciu CO2. Energetický sektor v Európskej únii vyprodukuje ročne až 1,17 miliardy ton emisií. Skupina ZSE si plne uvedomuje svoju zodpovednosť v rámci pôsobenia v energetickom sektore a chce byť súčasťou trvalo udržateľných riešení. Preto už niekoľko rokov ponúka zákazníkom riešenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie.
9.9.2021 
Investícia v Borskom Svätom Jure prispeje k posilneniu regionálnej energetickej bezpečnosti a bude mať významný́ dopad aj na prepojenie slovenskej a českej elektrizačnej sústavy. Západoslovenská distribučná investuje do výstavby novej stanice takmer 11 miliónov eur.
26.8.2021 
Tešíme sa z našej účasti na unikátnom projekte ochrany prírody LIFE Danube Free Sky. V spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku identifikujeme pomocou vysielačiek miesta významné pre vzácne vtáctvo v blízkosti elektrických vedení. Tie potom ošetríme špeciálnymi prvkami na ochranu vtákov pred nárazmi a zásahmi prúdom.
14.6.2021 
Prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi prevádzkovateľmi distribučných a prenosových sústav prináša do regiónov západného a juhozápadného Slovenska moderné inteligentné siete. Využívajú najnovšie technológie „Smart Grid“ na automatizované riadenie, vďaka ktorému je možné na diaľku monitorovať a ovládať elektrizačnú sústavu, pričom je možné flexibilne upravovať jej parametre a riešiť poruchové stavy.
3.6.2021 
Projekt LIFE Energia, v rámci ktorého spoločnosť Západoslovenská distribučná ošetrila 42 km elektrických vedení odkloňovačmi letu vtákov, získal hlavnú cenu celoeurópskej súťaže LIFE Awards 2021 v kategórii ochrana prírody. Európska komisia vybrala slovenský projekt LIFE Energia spomedzi celkovo 129 kandidátov.
12.4.2021 
Vďaka unikátnej spolupráci ornitológov a energetikov pribudli dve desiatky nových búdok na stožiaroch elektrického vedenia v katastri obce Šelpice (okres Trnava).
24.2.2021 
Téma starostlivosti o zdravie zamestnancov sa v uplynulom roku, poznačenom pandémiou, stala prioritou mnohých zamestnávateľov. Vzhľadom na charakter prác je v skupine ZSE ochrana a bezpečnosť pri práci kľúčová dlhodobo. V minulom roku boli tieto aktivity ešte rozšírené, čo ocenili nielen zamestnanci ale aj odborná verejnosť. V rámci súťaže Zdravá firma roka, ktorú vyhlásila Union zdravotná poisťovňa, získala naša spoločnosť 3. miesto.
15.1.2021 
Aktuálna pandemická situácia výrazne skomplikovala prístup k vzdelávaniu deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale nielen im. Podľa analýzy ministerstva školstva viac ako 128-tisíc detí v čase zatvorených škôl nemá možnosť sa prostredníctvom internetu vzdelávať.
25.11.2020 
Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., IČO: 35 823 551, sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava oznamuje, že vyhlasuje výberové konanie pre výber dodávateľa na predmet „Štatutárny audit pre skupinu ZSE“.
3.11.2020 
V čase, kedy oveľa viac ľudí pracuje z domu a zároveň prebieha dištančná výučba, môže náhly výpadok elektrického prúdu spôsobiť veľké problémy. V snahe ukľudniť odberateľov a informovať ich, že výpadok je evidovaný a pracuje sa na jeho odstránení, začne Západoslovenská distribučná (ZSD), ako prvý prevádzkovateľ distribučnej sústavy na Slovensku, posielať SMS notifikácie.
2.11.2020 
Spoločnosti ZSE sa podarilo v mimoriadne krátkom čase zorganizovať testovanie na ochorenie COVID-19 pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Uskutočnilo sa v sobotu na parkoviskách pri budovách ZSE v Bratislave a Nitre.
27.10.2020 
Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) je pripravená na to, aby aj v čase mimoriadnych opatrení, zaistila udržateľný prevádzkový režim a nepretržitú dodávku elektrickej energie. Sú pripravené záložné pracoviská a tímy, takže aj v prípade, ak by po plošnom testovaní prišlo k väčšiemu výpadku zamestnancov, dokáže spoločnosť zabezpečiť udržateľný prevádzkový režim a nepretržitú dodávku elektrickej energie.
9.10.2020 
Developeri, ktorí pripravujú stavebné projekty a potrebujú s nami riešiť pripojenie do distribučnej sústavy elektriny, môžu od októbra využiť nový Kontaktný formulár na webe spoločnosti Západoslovenská distribučná. Po jeho vyplnení bude developera kontaktovať priamo pracovník spoločnosti, zodpovedný za riešenie developerských projektov v príslušnom katastrálnom území.
21.9.2020 
Európsky týždeň udržateľného rozvoja (The European Sustainable Development Week - ESDW) je celoeurópskou iniciatívou s cieľom poukázať na napĺňanie Agendy 2030 a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja. Na zastavenie klimatickej zmeny musia ľudia spraviť zásadné zmeny v spôsobe, akým žijú.
Strany: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > |