REMIT - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeREMIT

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., ako aj jej dcérske spoločnosti dodržiavajú pravidlá integrity a transparentnosti veľkoobchodných trhov s energiou stanovené Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011.

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (ďalej  Nariadenie) upravuje najmä pravidlá týkajúce sa zákazu zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku, zákaz manipulácie s trhom a povinnosť účastníkov veľkoobchodného trhu s energiou uverejňovať dôverné informácie a ostatné informácie v zmysle Nariadenia.

V súlade s článkom 4 tohto Nariadenia  bude Západoslovenská energetika, a.s., a jej dcérske spoločnosti  Západoslovenská distribučná, a.s., a ZSE Energia, a.s., uverejňovať dôverné informácie na týchto internetových stránkach: www.skupinazse.sk, www.zse.sk.