Politika BOZP a ŽP - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromePolitika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia

Skupina ZSE je dodávateľom elektrickej energie a plynu a poskytovateľom služieb v oblasti distribúcie elektrickej energie na území štyroch krajov západného Slovenska a Bratislavy. Ako člen skupiny E.ON vychádza z filozofie a štandardov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia spoločnosti E.ON.

Sme si vedomí vplyvu našich činností na životné prostredie a preto sa zaväzujeme nepretržite zlepšovať svoje environmentálne správanie v snahe zabrániť zhoršeniu životného prostredia, dodržiavať právne a iné požiadavky vo vzťahu k životnému prostrediu a prispievať k jeho zlepšovaniu.

Zaväzujeme sa zabezpečovať a vytvárať pracovné prostredie, v ktorom je zaručené zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Vytvárame pozitívnu zdravotnú a bezpečnostnú kultúru dodržiavaním právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.