Etický kódex - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeEtický kódex

V Etickom kódexe skupiny ZSE sú zakotvené princípy zodpovedného podnikania, ku ktorým sa spoločnosti skupiny ZSE hlásia. Zároveň predstavuje záväznú príručku konania pre zamestnancov, dodávateľov a všetkých, ktorí s našimi spoločnosťami spolupracujú.

Etický kódex Skupiny ZSE

Stiahnuť