Informácia pre klientov spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. - Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeInformácia pre klientov spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
4.10.2021 

Vážení zákazníci, chceme vás informovať, že v súvislosti s ukončením činnosti spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., dodávku elektriny do vašich odberných miest na západoslovenskom distribučnom území plynulo zabezpečí spoločnosť ZSE Energia, a.s., ako dodávateľ poslednej inštancie. Z vašej strany nie sú potrebné žiadne úkony, nie je potrebné navštíviť ZSE Centrum ani telefonovať na Zákaznícku linku ZSE. Dodávka elektriny do vášho odberného miesta bude automaticky zabezpečená našou spoločnosťou ZSE Energia, a.s.