Nadácia ZSE mení na zeleň - Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeNadácia ZSE mení na zeleň
21.2.2022 

Nadácia ZSE vyhlásila nový grantový program s názvom Mením na zeleň. V rámci programu budú podporené projekty mimovládnych organizácií, škôl, miest a obcí, ktoré prispejú k zmierneniu ekologickej a klimatickej krízy. Dokopy nadácia rozdelí 50 000 eur. Projekty je možné predkladať do 22. marca 2022.

Ochrana životného prostredia je od vzniku Nadácie ZSE jednou z kľúčových oblastí podpory. Práve energetický sektor má na zmenu klímy výrazne negatívny vplyv. S cieľom aspoň čiastočne ho eliminovať, Nadácia ZSE dlhodobo podporuje environmentálne projekty a edukáciu v tejto oblasti.

V rámci nového grantového programu Mením na zeleň budú podporené projekty, ktoré sú zamerané na environmentálne vzdelávanie, využívanie obnoviteľných zdrojov, ochranu krajinných prvkov a ekotypov, cirkulárnu ekonomiku a znižovanie uhlíkovej stopy. Nadácia ZSE tiež podporí edukatívne projekty zamerané na zvyšovanie povedomia o zodpovednom prístupe k životnému prostrediu a spôsoboch, ako ho aplikovať v každodennom živote. Finančnú podporu môžu získať aj environmentálne projekty prepájajúce komunity či projekty podporujúce sebestačnosť.

Zodpovednosť za životné prostredie je dlhodobo jednou z priorít Nadácie ZSE. Kým pár rokov dozadu sme spolu s našimi partnermi učili deti na školách separovať odpad, dnes sa musíme zaoberať náročnejšími témami. Tak ako v iných oblastiach, aj pri tejto téme sme presvedčení, že je potrebné konať lokálne a s jasným dosahom na komunitu. Tieto kritériá vedia naplniť len ľudia, ktorí sú experti a prirodzení lídri s vášňou – poznajú lokálne potreby a vedia nadchnúť ostatných,“ uviedla pri vyhlásení grantového programu programová riaditeľka Nadácie ZSE Erika Škultétyová.

O podporu z programu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, ...), centrá voľného času, komunitné centrá, obce a mestá, školy a školské zariadenia pôsobiace v regióne západného Slovenska. Projekty je potrebné prekladať elektronicky prostredníctvom online formuláru, ktorý je prístupný na stránke www.nadaciazse.sk do 22. 3. 2022. Na stránke sú zverejnené aj všetky konkrétne informácie o typoch a zameraní projektov. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 eur.