Projekt medzinárodného konzorcia V4Grid, ktoré povedie ZSE, získal financovanie z európskeho programu Interreg Stredná Európa - Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeProjekt medzinárodného konzorcia V4Grid, ktoré povedie ZSE, získal financovanie z európskeho programu Interreg Stredná Európa
22.5.2024 

Inovatívny medzinárodný projekt V4Grid získal financovanie z programu Interreg Stredná Európa v objeme takmer 2,4 milióna EUR. Táto ambiciózna iniciatíva je vedená konzorciom 11 partnerov z oblasti energetiky, akademickej a výskumnej sféry, samosprávy, malých a stredných podnikov, ako aj technologického sektora zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska.

Cieľom projektu V4Grid je transformovať existujúcu technológiu Vehicle-to-Everything (V2X), ktorá uľahčuje integráciu elektromobilov do elektrickej siete,  na plne funkčnú službu v strednej Európe. Využitím nadnárodnej spolupráce sa konzorcium V4Grid zameria na maximalizáciu potenciálu technológie V2X, ktorá zahŕňa funkcionality Vehicle-to-Grid (V2G), Vehicle-to-Building (V2B) a Vehicle-to-Home (V2H).

Technológia V2X má pre „novú energetiku“ obrovský potenciál. Vďaka tomuto inovatívnemu prístupu budú môcť elektromobily aktívne podporovať energetickú sieť, čím prispejú k udržateľnejšiemu a efektívnejšiemu energetickému ekosystému. Prostredníctvom V2X môžu elektromobily komunikovať s nabíjacími stanicami a sieťou, optimalizovať čas nabíjania, znižovať náklady na energiu ako aj dodávať prebytočnú energiu späť do siete.

„Sme poctení príležitosťou viesť konzorcium V4Grid a spolupracovať s partnermi v rámci strednej Európy. Tento projekt má potenciál vytvoriť priestor pre skutočné využitie technológie V2X v energetike. Aktívna účasť elektromobilov na energetickom trhu a  využitie tejto technológie otvorí cestu pre udržateľnejšiu, efektívnejšiu a integrovanejšiu energetickú budúcnosť strednej Európy,“ uviedol člen predstavenstva ZSE Juraj Krajcár.

Konzorcium V4Grid nainštaluje celkovo 18 nabíjačiek V2X na 15 pilotných lokalitách v 4 krajinách strednej Európy a 7 regiónoch. Zároveň vypracuje komplexné obchodné modely a odporúčania pre najdôležitejšie zainteresované strany. 

Počas nasledujúcich 30 mesiacov bude prebiehať komplexný zber a analýza údajov, po ktorom bude nasledovať vývoj a zavádzanie služieb V2X v zúčastnených krajinách. Toto spoločné úsilie prispeje k integrovanejšiemu a inteligentnejšiemu energetickému systému a vytvorí predpoklady pre budúcnosť, v ktorej budú elektromobily zohrávať kľúčovú úlohu v stabilite siete a riadení tokov energie.

Program Interreg Stredná Európa

Interreg Stredná Európa je program nadnárodnej spolupráce financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci cieľa Európska územná spolupráca politiky súdržnosti. Program podporuje vysoko integrované partnerstvá, ktoré zahŕňajú a reprezentujú rôzne úrovne vlády a správy, orgány verejného aj súkromného sektora a rôzne oblasti politiky. Prostredníctvom týchto partnerstiev sú projekty nadnárodnej spolupráce schopné rozvíjať, pripravovať a implementovať spoločné riešenia spoločných problémov a výziev.

Partneri konzorcia:

Západoslovenská energetika, a.s., (ZSE) je spoločnosť s viac ako 100 ročnou históriou, ktorá patrí do najväčšej európskej energetickej skupiny E.ON. Medzi kľúčové činnosti patrí prevádzkovanie distribučnej sústavy elektriny, predaj elektriny a plynu, komplexné riešenia zamerané na využite obnoviteľných zdrojov a budovanie nabíjacích staníc a rozvoj e-mobility na Slovensku. Skupina ZSE patrí na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania a jeho princípy sú súčasťou našich každodenných rozhodnutí a stratégie podnikania.

Kempelenov inštitút inteligentných technológií (Slovensko) je nezávislý neziskový inštitút zameraný na výskum inteligentných technológií. Združuje a vychováva expertov v oblasti umelej inteligencie a v ďalších oblastiach informatiky s prepojením na iné disciplíny.

Technická univerzita v Košiciach (Slovensko) sa za viac ako 70 rokov svojej existencie stala jedným z pilierov slovenskej vedy a vysokého školstva s vynikajúcim medzinárodným renomé. 

ABB s.r.o. (Slovensko) ako globálny líder v oblasti elektromobility poskytuje riešenia nabíjania zákazníkom na celom svete s viac ako desaťročnými skúsenosťami v danom sektore.

Premium Napelem Kft. (Maďarsko) je inovatívna spoločnosť v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktorá sa zameriava na dve hlavné oblasti: vysoký štandard zákazníckych služieb a prepájanie fotovoltiky  s automobilovým sektorom.

Meter Solutions Kft. (Maďarsko) pomáha podnikom prevádzkujúcim vozové parky s elektromobilmi optimalizovať nabíjanie, znižovať vplyv nabíjacieho miesta na sieť a zvyšovať udržateľnosť ich prevádzky.

Gablini Automotive Group (Maďarsko) je jednou z najlepšie etablovaných skupín predajcov automobilov v strednej a východnej Európe.

E.ON Energie, a.s. (Česká republika),  člen skupiny E.ON, je druhým najväčším dodávateľom elektrickej energie v Českej republike. Spoločnosť E.ON Energie, a.s. predáva elektrickú energiu a zemný plyn a je poskytovateľom energetických riešení B2B a B2C pre viac ako 1 milión zákazníkov.

Ústav prietokového inžinierstva Poľskej akadémie vied (Poľsko) vznikol v roku 1956, je súčasťou Poľskej akadémii vied a má viac ako 200 zamestnancov. Jednou z najdôležitejších oblastí výskumu je distribuovaná výroba tepla a elektrickej energie založená na obnoviteľných zdrojoch.

R3 Sp. z.o.o.powerd by CCLaw. (Poľsko) poskytuje komplexnú právnu podporu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a elektromobility. R3 tvoria právni experti v oblasti elektromobility, obnoviteľných zdrojov energie a nehnuteľnosti.

Samospráva Przywidz (Poľsko), taktiež známa ako Gmina Przywidz, je obcou v severnom Poľsku. Przywidz je regionálny samosprávny orgán s vysokým stupňom environmentálneho povedomia.