Skupina ZSE získala zelené úvery na investovanie do udržateľnej budúcnosti - Novinky - Skupina ZSE
ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromeSkupina ZSE získala zelené úvery na investovanie do udržateľnej budúcnosti
13.4.2023 

Skupina ZSE podpísala zmluvy o poskytnutí zelených úverov vo výške 315 mil. eur s tromi slovenskými bankami. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. poskytla ZSE 157,5 mil. eur, ČSOB Finančná skupina 78,75 mil. eur a Tatrabanka, a.s. rovnako 78,75 mil. eur. Zelený úver je financovanie zamerané výlučne na udržateľné činnosti, to znamená, že príjemca sa musí usilovať o zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.

Skupina ZSE použije úver na financovanie alebo refinancovanie investícií do tzv. zelených aktív, a to najmä do modernizácie distribučnej sústavy.

Ku konkrétnym aktivitám, ktoré budú realizované aj zo zeleného úveru, patrí modernizácia a smartifikácia distribučnej sústavy. Vyšší podiel zelených zdrojov, rozvoj elektromobility, či oveľa viac interakcií so zákazníkmi si vyžadujú, aby bola distribučná sústava pripravená na flexibilitu a práve smart technológie posilnia integráciu nových zdrojov v budúcnosti.

Rovnako elektromobilita predstavuje dôležitú súčasť energetickej transformácie 21. storočia. ZSE Drive poskytuje najväčšiu a najdostupnejšiu sieť nabíjacích staníc na Slovensku. Prostriedky zo zeleného úveru budú použité na jej ďalší rozvoj.

Zmena klímy patrí k najväčším svetovým hrozbám a jej vplyvy neúmerne zaťažujú najzraniteľnejšie skupiny. V ZSE si plne uvedomujeme svoju zodpovednosť v rámci svojho pôsobenia v energetickom sektore a sme rozhodnutí byť súčasťou trvalo udržateľných riešení. Čím menší bude dopyt po fosílnych palivách, tým väčšia bude energetická nezávislosť Európy. ZSE sa zaviazala k znižovaniu svojich emisií skleníkových plynov a k dosahovaniu jej náročných klimatických strategických cieľov. Prostriedky zo zelených úverov budú využité na dosahovanie týchto cieľov,“ uviedol Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE.